Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Fördjupning Värnamo stad

Nu tar Värnamo kommun fram en ny fördjupning av översiktsplanen för Värnamo stad. Fördjupningen av översiktsplanen syftar till att vägleda och ge stöd i planering och utveckling av Värnamo stad, och skapa förutsättningar för utveckling i en långsiktigt hållbar riktning. Fördjupningen skiljer sig från översiktsplanen, som är kommunövergripande, då den är geografiskt mer avgränsad, och preciserar de ställningstaganden som gjorts i översiktsplanen.

Varför behövs en ny fördjupning av översiktsplanen?

Den nuvarande fördjupningen av översiktsplanen för Värnamo stad antogs 2006. Mycket har hänt sedan den antogs, och idag är planen i stora delar inaktuell. En växande befolkning kräver inte bara fler bostäder, arbetsplatser och skolor, utan dessutom ett fokus på att tillväxten sker hållbart, något som blir av allt större vikt. Vi ska i Värnamo stad kunna resa, arbeta och leva hållbart såväl idag som i framtiden.

Vad ska planen innehålla?

Fördjupningen av översiktsplanen för Värnamo stad kommer att precisera de ställningstaganden som gjorts i översiktsplanen, och konkretisera dem i en mark- och vattenanvändningskarta. Den kommer att peka ut områden för bebyggelse av exempelvis nya bostäder, verksamheter, service och grönstruktur. Vidare pekar den även ut nya kopplingar, och tydliggör på vilka håll staden bör växa.

Program

Programsamrådet är avslutat och det slutgiltiga programmet finns nu tillgängligt. Programmet fungerar som del ett i den kommande fördjupningen av översiktsplanen för Värnamo stad, och syftar till att beskriva förutsättningar samt omvärldsfaktorer som formar arbetet med fördjupningen. Du kan även läsa om behovet av hållbar omställning, planprocessen samt hur höstens programsamråd har gått till.

Program: Fördjupning av översiktsplanen Värnamo stad (visas i en berättelsekarta)länk till annan webbplats

Program: Fördjupning av översiktsplanen Värnamo stad (PDF)PDF


Illutsrationsbild, trianglar i olika färger.

Senast granskad:
2019-11-21

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter