Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Översiktsplanering

Med översiktsplanering talar kommunen om hur man vill att kommunens mark- och vattenområden och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Syftet är att förändringar i den fysiska miljön ska bli så bra som möjligt och bidra till en god miljö och en hållbar utveckling.

Aktuell översiktsplan

Varje kommun ska ha en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanering ska vara en kontinuerlig process där planen omarbetas i takt med att förutsättningarna inom kommunen förändras. Planen måste vara aktuell för att kunna fungera som vägledning vid såväl kommunens egna som andra myndigheters beslut om lokaliseringar, detaljplaner och bygglov. Minst en gång varje mandatperiod ska kommunen ta ställning till planens aktualitet.

Ett sätt att hålla översiktsplanen aktuell är genom att ta fram fördjupningar eller tematiska tilägg till översiktsplanen. Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Värnamo stad

Läs mer om detta arbete här.

Värnamo kommuns översiktsplan

Gällande översiktsplan för Värnamo kommun, Mitt Värnamo 2035, antogs av Kommunfullmäktige i maj 2019. Värnamo kommun har även en rad gällande fördjupningar och ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.

Läs mer om Värnamos översiktsplan - Mitt Värnamo 2035.


Mer information

Senast granskad:
2019-11-21

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter