Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
33183 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Planeringsarkitekt
Josefina Magnusson

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Förslag till ändring av detaljplan för Draken 1 i kv. Drabanten med flera

Förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Draken 1 i kvarteret Drabanten med flera (Ingelundsvägen) i Värnamo stad


Syftet med planändringen är att utöka byggrätten inom fastigheten Väduren 1 till 35% av fastighetsarean för att möjliggöra en tätare bebyggelse inom fastigheten Väduren 1.

Planens process

Planen är utställd för granskning mellan den 20 december 2019 - 20 januari 2020. Under granskningstiden kan du lämna in synpunkter på granskningsversionen. Den som inte senast under granskningstiden lämnat in skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen. För mer information se granskningshandlingar.

Förslag till planändring har varit ute på samråd. Planändringen ska vara ute på både samråd och granskning innan planändring kan antas. Kommunen verkar för att den kan antas våren 2020.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
GRA_Tillägg till plankarta_Draken_1.pdf 10 MB 2019-12-16 13.59
GRA_Ändring av detaljplan för Draken 1 med flera.pdf 12 MB 2019-12-16 13.59
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Samråd_Tillägg till plankarta_Draken 1.pdf 8 MB 2019-10-17 11.12
Samrådshandlingar_ändring_Draken_1.pdf 2 MB 2019-10-16 13.51
Bilaga 1, planbeskrivning F_372.pdf 2 MB 2019-10-16 13.51

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Senast granskad:
2019-12-16

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter