Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
33183 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Planeringsarkitekt
Kristoffer Lideberg

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Förslag för Rolstorp 1:3 med flera

Förslag till detaljplan för fastigheten Rolstorp 1:3 med flera
i Värnamo kommun.


Planens syfte är att möjliggöra en sammahållen utveckling av bostadsområde på fastigheten Rolstorp 1:3 med flera. För att genomföra detta ämnar detaljplanen lyfta strandskyddet inom delar av fastigheten, skapa nya ytor för kvartersmark med tillhörande tekniska anläggningar samt bevara viss mark för att främja ekosystemeffekter i området.

Planens process

Enligt Plan- och bygglagen ska denna detaljplan ut på både samråd och granskning innan antagande.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Senast granskad:
2019-05-31

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter