Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
33183 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Planeringsarkitekt
Henrik Storm

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Förslag för Plantskolan 1 med flera

Förslag till detaljplan för Plantskolan 1 med flera (Folkets park med mera) i Värnamo stad.

Målet med detaljplanen är att få ett attraktivt centrum för skola, kultur, idrott och rekreation inom Folkets park, Gröndalsskolan och angränsande område. Det innebär bland annat en ny idrottsanläggning, tillbyggnad/ombyggnad av både boendet Linneberg och Gröndalsskolan samt uppförande av trafikanläggning lämplig för samtliga funktioner i och vid planområdet.

Detaljplaneförslaget ska baseras på en tidigare framtagen förstudie.

Planens process

Planförslaget ska vara ute på både samråd och granskning innan planen kan antas i kommunfullmäktige. Kommunen verkar för att planen kan antas sommaren 2020.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Senast granskad:
2019-10-17

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter