Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
33183 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Planeringsarkitekt
Josefina Magnusson

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Förslag för Kolonien 2 med flera

Förslag till detaljplan för fastigheten Kolonien 2 med flera i kv Prästen
(Trälleborgs skolområde och bussgata) i Värnamo stad

 

Planförslagets huvudsyfte är att möjliggöra tillbyggnad av Trälleborgsskolan och skapa en större utemiljö till skolområdet samt att förbättra trafiksituationen inom och kring planområdet. 

Planens process

Detaljplanen har varit ute på samråd och granskning. Planen har blivit antagen och den vann laga kraft 27 december 2019. Inom två veckor från att den vann laga kraft, kommer arkiverad antagandehandling finnas tillgänglig på sidan Gällande detaljplaner. Tidigare versioner av planförslaget finns att läsa nedan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
ANT_Granskningsutlåtande_Kolonien 2_.pdf 96 kB 2019-11-14 13.19
ANT_Plankarta_Kolonien 2.pdf 782 kB 2019-11-14 13.19
ANT_Planbeskrivning_Kolonien 2.pdf 7 MB 2019-11-14 13.19
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta_granskning_Kolonien 2.pdf 854 kB 2019-06-10 09.57
Planhandlingar_granskning_Kolonien 2.pdf 11 MB 2019-06-10 09.57
Markteknisk miljöundersökning, bilaga1.pdf 3 MB 2019-06-11 16.53
Sol- o skuggstudie_Trälleborg, bilaga 2.pdf 3 MB 2019-06-11 16.57
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta_samråd_Kolonien 2.pdf 1 MB 2019-11-14 13.34
Planbeskrivning_samråd_Kolonien 2.pdf 5 MB 2019-11-14 13.34

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Senast granskad:
2019-12-27

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter