Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
33183 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Planeringsarkitekt
Josefina Magnusson

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Förslag för Hjortsjö 7:17

Förslag till detaljplan för fastigheten Hjortsjö 7:17 m fl (Hilding Anders) i Värnamo kommun


Planförslaget syftar till att reglera byggrätt för industrimark efter befintliga förutsättningar. Vidare är syftet att möjliggöra en utökning av parkeringsplats kombinerat med omlastningsplats för lastbilar ut mot Sveavägen på sedan tidigare planlagt skyddsområde. Detaljplanearbetet syftar därmed till att pröva det skogsplanterade skyddsområdets lämplighet som industrimark för att kunna möjliggöra fastighetsbildning. 

Planens process

Planförslaget är utställd för granskning under tiden 11 oktober till 4 november 2019. Under tiden kan du ta del av granskningshandlingarna och lämna skriftliga synpunkter på förslaget till kommunen. Mer information finns i granskningshandlingarna nedan.

Enligt Plan- och bygglagen ska denna detaljplan ut på både samråd och granskning innan antagande i Samhällsbyggnadsnämnden. Planförslaget har varit ute på samråd. 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
GRA_Plankarta_Hjortsjö_7-17.pdf 2 MB 2019-10-03 11.09
GRA_planhandlingar_Hjortsjö 7_17.pdf 2 MB 2019-10-03 11.09
Flödesberäkning dagvatten.pdf 2 MB 2019-10-03 11.09
Miljöteknisk undersökning.pdf 2 MB 2019-10-03 11.09

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Senast granskad:
2019-10-03

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter