Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Förslag för Helmershus 6:97 med flera

Förslag till detaljplan för fastigheten Helmershus 6:97 med flera (Hyltan, söder om Åminne) i Värnamo kommun.


Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en tillgänglig bostadstomt med in- och utfart direkt till sjövägen, öster om planområdet.

Därmed innebär planen att befintlig bostadsfastighet kan expandera ner till befintlig väg och att anlagd in- och utfart blir planenlig. Rådande strandskydd upphävs inom planområdet.

Planens process

Planförslaget har varit ute på samråd. Under samrådstiden har det kommit in skriftliga synpunkter. Det innebär att planen måste byta förfarande. Det i sin tur betyder att planförslaget måste ut på både samråd och granskning innan den kan antas i samhällsbyggnadsnämnden. Inkomna synpunkter kommer besvaras i en samrådsredogörelse i kommande granskningshandlingar. Kommunen verkar för att planen antas under våren 2020.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Samrådshandlingar_Helmershus_6-97_mfl.pdf 704 kB 2019-10-01 14.11
Samråd_Plankarta_Helmershus_6-97_mfl.pdf 340 kB 2019-10-01 14.11

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Senast granskad:
2019-10-29

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter