Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
33183 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Planeringsarkitekt
Frida Fält

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Förslag för Doktorn 14 med flera

Förslag till detaljplan för fastigheten Doktorn 14 med flera i Värnamo stad


Planen syftar till att möjliggöra förtätning av bostäder i stadsdelen Mossle, i och vid fastigheten Doktorn 14. Planens syfte är även att möjliggöra för förbättringsåtgärder i trafikstrukturen kring fastigheten.

Planens process

Planen har tidigare varit ute på samråd och två utställningstillfällen.

Planen har blivit antagen och den vann laga kraft 28 november 2019. Inom två veckor från att den vann laga kraft, kommer arkiverad antagandehandling finnas tillgänglig på sidan Gällande detaljplaner.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Senast granskad:
2019-11-28

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter