Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
33183 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Planeringsarkitekt
Kristoffer Lideberg

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Förslag för del av Värnamo 14:2

Förslag till detaljplan för del av Värnamo 14:2 (Karlsdal) i Värnamo stad.


Planens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse på fastigheten Värnamo 14:2. Planförslaget ska även se över trafiksituationen och angöring till området för en säker trafiklösning för såväl planområdet som angränsande kvarter. 

Planens process

Planförslaget har varit utställd för granskning. Inkomman synpunkter under granskningtiden sammanställs och besvaras i ett granskningsutlåtande tillsammans med antagandehandlingar i övrigt. Framställning av antagandehandlingar pågår.

Planförslaget ska vara ute på både samråd och granskning innan planen kan antas i kommunfullmäktige. Kommunen verkar för att planen antas våren 2020.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
GRA_Planhandlingar_Karlsdal.pdf 7 MB 2019-10-01 14.20
GRA_Plankarta_Karlsdal.pdf 1 MB 2019-10-01 14.20
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
SAM_Planhandl_Karlsdal.pdf 3 MB 2019-01-23 10.57
SAM_Plankarta_Karlsdal.pdf 301 kB 2019-01-23 10.57

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Senast granskad:
2019-12-03

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter