Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
33183 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Planeringsarkitekt
Henrik Storm

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Förslag för del av Sävrarp 1:24 med flera

Förslag till detaljplan för fastigheten Sävrarp 1:24 med flera (Stationsområdet) i Rydaholm.


Syftet med detaljplanen är att möjliggöra överföring av mark från Trafikverkets fastighet till kommunala fastigheter. Bakgrunden är att kommunen och dåvarande Banverket har genomfört bangårdsombyggnad inklusive planskild plattformsförbindelse med tillhörande anläggningar i Rydaholm. Ombyggnaderna är i huvudsak redan genomförda. 

Planens process

Planförslaget har varit ute på samråd och granskning. Inkomna synpunkter sammanställs och besvaras av kommunen i ett granskningsutlåtande. Utifrån inkomna synpunkter upprättas förslag på antagandehandlingar.

Kommunen verkar för att planen kan antas våren 2020.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
GRA_planhandlingar_Sävrarp_1-24.pdf 2 MB 2020-02-19 14.26
GRA_plankarta.pdf 930 kB 2020-02-19 11.35
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta_Sävrarp_1-24.pdf 953 kB 2019-08-12 11.32
Samrådshandlingar_Sävrarp_1-24.pdf 6 MB 2019-08-12 11.40

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Senast granskad:
2020-03-21

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter