Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
33183 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Trafikledare
Peter Gustavsson

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Plan för trafiken

Här kan du läsa om syftet och arbetet med styrdokumentet Plan för trafiken i Värnamo kommun.


Plan för trafiken ska göra det möjligt för Värnamo att växa med attraktiva och hållbara livsmiljöer utan trafikproblem. Trafiksystemet i kommunen ska vara hållbart – miljömässigt, ekonomiskt och socialt.

Planen stödjer översiktsplanen. Kommunens ställningstaganden för trafiksystemets utveckling ska ingå i planen och avsikten är att förbättra samordningen av fysisk planering och trafikplanering. Planen innehåller inga åtgärder och har därför inte heller någon budget eller tidplan, men den kommer att få konsekvenser i form av framtida åtgärder.

Planen ligger till grund för fortsatt arbete med åtgärdsplaner för trafik som dels är tjänstemännens stöd i det dagliga arbetet med kommunens fysiska planering. Planen innehåller övergripande principer, det vill säga vad som ska uppnås.

Planens process

Planförslaget har varit ute på remiss. Plan för trafiken i Värnamo kommun ska antas av kommunfullmäktige.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats. Kontaktuppgifter hittar du under fliken Kontakt.

Senast granskad:
2019-10-29

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter