Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
33183 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Projektledare
Linus Enochson

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Plan för grönstruktur

Vi arbetar med att ta fram en ny plan för grönstruktur gällande Värnamo kommun. Plan för grönstruktur redogör hur gröna värden ska bevaras, utvecklas och förvaltas utifrån social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.


I Plan för grönstruktur fokuseras det bland annat på biologisk mångfald, ekosystemtjänster, gröna samband men också på sociala värden som rekreation och återhämtning, vilken grönstrukturen bidrar till.

Planen är indelad i flera delar. Del 1 är en övergripande del och innehåller bakgrund, mål och strategier hur kommunen ska arbeta i frågor som berör grönstruktur. Del 2 är tillämpning av del 1 för Värnamo stad och dess omland. Del 3 är en åtgärdsplan för stadens grönstruktur.

På kommunens youtube-kanal finns en film som sammanfattar Plan för grönstruktur. Här kan du se den på kommunens youtube-kanal.länk till annan webbplats Nedan finns remissversionen att läsa.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plan för grönstruktur_Remiss.docx 5 MB 2019-11-12 13.01

Projektets upplägg

Arbetsgruppen påbörjade sitt arbete i slutet av 2017. Plan för grönstruktur del 1 har varit ute på remiss. Planen bearbetas utifrån inkomna remissvar. Kommunen verkar för att anta Plan för grönstruktur i Kommunfullmäktige våren 2020.

Har du frågor?

Vid frågor eller funderingar kring Plan för grönstruktur, ta kontakta med projektledaren, se fliken kontakt.

Ekosystemtjänster

Naturen i staden är allt levande du ser. Det är gräsmattor, träd, svampar, fåglar och insekter. Naturen är också mycket som du inte ser. Det är bakterier och andra pyttesmå organismer. Det är också marken, luften och vattnet där de lever. Naturen ger dig många saker du behöver för att leva och må bra. Det kallas ekosystemtjänster.

Senast granskad:
2019-12-20

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter