Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
33183 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Projektledare
Linus Enochson

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Plan för grönstruktur

Vi arbetar med att ta fram en ny plan för grönstruktur gällande Värnamo stad med omland. Plan för grönstruktur gällande Värnamo stad redogör hur Värnamo stads gröna värden ska bevaras, utvecklas och förvaltas utifrån social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.


I Plan för grönstruktur fokuseras det bland annat på biologisk mångfald, ekosystemtjänster, gröna samband men också på sociala värden som rekreation och återhämtning, vilken grönstrukturen bidrar till.

Kommande evenemang

Parken får liv! Lördag 11 maj är alla välkomna att tycka till om hur Värnamo stad med dess grönstruktur ska utvecklas.

Spännande aktiviteter, skisser på hur Vråenparken kan utvecklas och diskussionsunderlag kring stadens utveckling kommer att finnas på plats. Samarr: Finnvedsbostäder.

När: Lördag 11 maj

Tid: 10.00-14.00

Var: Vråenparken

Projektets upplägg

Arbetsgruppen påbörjade sitt arbete i slutet av 2017. Målet är att Plan för grönstruktur gällande Värnamo stad ska bli antagen i Kommunfullmäktige 2019.

Digital enkät

Just nu genomför Värnamo kommun en digital enkät för att ta reda på vad som är viktigt för kommuninvånarna när det gäller Värnamo stads parker och naturområden. Enkäten är ett underlag för det fortsatta arbetet med Plan för grönstruktur.

Enkätundersökningen är anonym och dina uppgifter kommer inte att kunna kopplas till svaren. Information om ålder är till för att vi ska veta vilken spridning svaren har i enkäten.

Svara på vår enkät "Min gröna plats".länk till annan webbplats

Ekosystemtjänster

Naturen i staden är allt levande du ser. Det är gräsmattor, träd, svampar, fåglar och insekter. Naturen är också mycket som du inte ser. Det är bakterier och andra pyttesmå organismer. Det är också marken, luften och vattnet där de lever. Naturen ger dig många saker du behöver för att leva och må bra. Det kallas ekosystemtjänster.


Senast granskad:
2019-04-25

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter