Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
33183 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Planeringsarkitekt
Frida Fält

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Hållbar stadsutveckling av Prostsjöområdet

Projektet är initierat av dåvarande miljö- och stadsbyggnadsnämnden och är ett av 37 projekt som fått bidrag av Delegation för Hållbara städer 2012. Syftet med projektet är att möjliggöra ett förverkligande av hållbara stadsdelar i Värnamo kommun utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter. Först ut blir Prostsjöområdet. Projektet fortgår även efter avslutat arbete mot Delegationen. Planeringsprojektet är tänkt att pågå till hösten 2018.

Här kan du läsa om de aktiviteter som skett i projektet från starten 2012 till idag. 

Beslut kring remissversion Miljö- och
gestaltningsprogram för Prostsjöområdet      

2019

Kommunstyrelsen gav, den 2 april, Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram erforderliga detaljplaner som i så stor utsträckning som möjligt överrensstämmer med Program för miljö och gestaltning i Prostsjöområdet. Programmet antas i samband med att erforderliga detlajplaner antas.

Förslag på strukturskiss för Prostsjöområdet, 5 mars 2019.

Strukturskiss på sida 17 i förslag till Miljö- och gestaltningsprogram för Prostsjöområdet i Värnamo stad.

Ändring av inriktningsbeslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ändra inriktningsbeslutet genom att ändra tidigare ställningstagande 9 till:

att trafiken ska ledas in i Prostsjöområdet delvis via Ljussevekaleden enligt alternativ 1 i trafikutredningen samt via korsningen Prostsjövägen/Lagastigen. Sektionen av Prostsjövägen i höjd med sjön byggs om till gata med standardiserad gång- och cykelväg på ena sidan. (Msn § 154, den 19 maj 2015) 

Färdigställande av remissversion Miljö- och gestaltningsprogram för Prostsjöområdet

Under våren och sommaren färdigställdes remissversionen till styrdokumentet Miljö och gestaltningsprogram för Prostsjöområdet. Under hösten var den ute på internremiss hos berörda förvaltningar. Remissversion uppdateras utifrån interna synpunkter och hanteras därefter av Samhällsbyggnadsnämnden under vintern.

Senast granskad:
2019-10-29

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter