Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2019-10-31

Accent arkitekter får Värnamo kommuns arkitekturpris 2019

Värnamo kommuns arkitekturpris 2019 går till bostadsbebyggelsen på fastigheten Duvan 2, vid Kyrktorget i Värnamo stad. Kvarteret är ritat av Accent arkitekter genom Ing-Marie Gustafsson. Beställaren i projektet är Bengt Svenstig och Fredrik Almqvist på Svebo Fastigheter AB.

Motivering

På en spännande plats mitt i Värnamo stad har ett byggnadsverk uppförts som är väl anpassat till den viktiga omgivningen. Färgsättning på fasadkeramiken hämtar inspiration från närliggande tingshuset och de glasade trapphusen flörtar med stadshusets fasad mitt över torget. De lekfullt placerade lamporna i trapphusen lockar ögat mot byggnadsverket och bidrar till att skapa liv och aktivitet på Kyrktorgets stenläggningar under vår mörka årstid. Byggnadens skala tar inspiration från platsen, men utmanar samtidigt till en uppdaterad skala i ett växande och allt mer tätt stadscentrum. Genom uppförandet av kvarteret Duvan har Kyrktorget återfått ett viktigt hörn och på så vis även fått en tydligare rumsbildning i Värnamo stad.

Om arkitekturpriset

Samhällsbyggnadsnämnden i Värnamo kommun delar årligen ett arkitekturpris. Syftet med priset är i första hand att stimulera intresset för god arkitektur och uppmuntra till innovativt och kreativt byggande. Syftet är också att fördjupa diskussionerna om gestaltning och belöna enskilda personer eller företag för deras insatser för att skapa värden i det offentliga rummet. Arkitekturpriset ska avse utmärkelse för nyskapande arkitektur av hög klass. Objektet ska bidra till en god stads- eller landskapsbild eller ha utformats på ett konsekvent sätt med miljömässigt goda principer.

Mer information om Värnamo kommuns arkitekturpris finns på kommunens webbplats här.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad:
2019-11-04