Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2019-10-17

Värnamo näst bäst i landet, tycker fastighetsägarna

Värnamo hamnar på andra plats när fastighetsägarna i landet sätter betyg på sina hemkommuner.

- Mycket glädjande, säger Mikael Karlsson, näringslivsutvecklare i Värnamo kommun.

Resultatet av den årliga enkäten presenterades i Värnamo på torsdagen. I enkäten svarar Fastighetsägarna på frågor om förutsättningar för lönsamhet, samarbete med kommunen samt service, handläggning och avgifter.

17 svarade

Undersökningen görs av branschorganisationen Fastighetsägarna. Fastighetsägare i 65 av landets kommuner har svarat på frågorna. I Värnamo har 17 företag svarat.

Värnamo kommun får index 31 i fastighetsägarbarometern. Det är näst bäst i landet, bara grannkommunen Ljungby är bättre med sitt index på 34.

- Resultatet är mycket glädjande. Vi vill att alla företagare ska uppfatta kommunen som positiv, smidig, enkel och professionell. Det ska vi fortsätta att arbeta för, vi kan alltid bli bättre, säger Mikael Karlsson, näringslivsutvecklare i Värnamo kommun.

Subjektiv bedömning

Undersökningen ställer 14 frågor till fastighetsägare. De svarar hur de upplever förutsättningarna för att bedriva fastighetsföretag i kommunen.

Det är alltså en subjektiv bedömning. Men vi ställer också frågan om fastighetsägarna varit i kontakt med kommunen i något ärende. Alla de som svarat i Värnamo säger att de har haft kontakt med kommunen, säger David Björnberg, utredare på Fastighetsägarna, som presenterade resultaten i Värnamo på torsdagsmorgonen.

Medvetet arbete

Värnamo kommun får ett betyg som ligger över genomsnittet i landet på allt utom när företagarna svarar på frågan om de kommunala avgifterna är rimliga. Mest nöjda, jämfört med övriga kommuner, är fastighetsägarna med hur bygg- och planärenden fungerar, kontakten med politiker och handläggningstiderna.

- Vi arbetar medvetet med att ha en hög servicenivå både vad det gäller planer och bygglovshantering och det är glädjande att det ger resultat, säger Conny Eskilson, förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen.

David Björnberg, Fastighetsägarna, presenterar fastighetsägarklimatet.

David Björnberg, Fastighetsägarna, presenterade fastighetsägarklimatet.

Campus utbildar

På informationsträffen i Stadshuset fanns också VNAB och lokala fastighetsägare på plats, liksom Campus Värnamo.

Nicklas Stensson, utvecklingsstrateg på Campus Värnamo, berättade om hur Campus stöttar fastighetsbranschen.

- Vi utbildar fastighetsingenjörer och hoppas också kunna starta en utbildning för fastighetstekniker framöver. Vi vet att det är svårt att rekrytera, och därför är det också viktigt att ge möjlighet att kompetensutveckla de som redanär i brancchen, säger han.

Niclas Stensson, Campus Värnamo

Niclas Stensson på Campus Värnamo berättade om vad Campus gör för att stärka fastighetsbranschen,

Senast uppdaterad:
2019-10-17