Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2019-07-01

Nya regler om rökfria miljöer utomhus

Från 1 juli gäller en ny tobakslag, som bland annat innebär att det är förbjudet att röka på lekplatser, uteserveringar, busshållplatser, perronger, idrottsplatser och vid offentliga entréer.

Syftet med att gör fler miljöer utomhus rökfria är att öka tillgängligheten till allmänna platser. Den som är överkänslig för rök eller inte vill utsättas för rök, ska kunna vistas på platsen.

De ställen som redan är rökfria fortsätter att vara det (till exempel förskolor och skolor med gårdar, inne på serveringar med mera). Dessutom innebär den nya lagen att rökförbudet utökas från 1 juli och den gäller inte bara rökförbud för cigaretter utan även till exempel e-cigaretter och vattenpipor.

Den som äger eller bedriver verksamhet på en plats dit allmänheten har tillträde, ansvarar för att

  • rökförbudet efterlevs,
  • alla rökfria miljöer, både gamla och nya, skyltas så att det tydligt framgår att de är förbjudet att röka,
  • det inte finns några askkoppar inom det rökfria området.

Du som är ansvarig för en miljö som omfattas av rökförbudet, eller om du har allmänna frågor om den nya lagen, kan vända dig till Dragana Jansson, dragana.jansson@varnamo.se eller Conny Eskilson, conny.eskilsson@varnamo.se för att ställa frågor om vad du bör och måste göra.

Senast uppdaterad:
2019-07-01