Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2019-05-09

Granskning av planförslag för område vid Magnusgatan

Planförslaget för del av fastigheten Rörstorp 6:1 är ute på granskning mellan 10 maj till 10 juni 2019. Det innebär att du kan ta del av planförslaget och lämna in skriftliga synpunkter fram till och med 10 juni 2019.

nder första granskningsskedet har synpunkter kommit in som innebär större ändringar i planförslaget. Det innebär att förslaget skickas ut på en ytterligare granskning. Den som inte senast under granskningstiden lämnat in skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om antagande.

Granskningshandling 2 finns att läsa på sidan Förslag för del av Rörstorp 6:1.

Senast uppdaterad:
2019-05-09

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp