Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2019-04-02

Grattis alla vinnare i helgens tipsrunda

Många tog chansen att gå helgens tipsrunda i Apladalen, som vi arrangerade för att uppmärksamma Earth Hour. Årets tema var biologisk mångfald. Vi hade deltagare från bland annat Värnamo, Borås, Alvesta och Strömsnäsbruk.

Grattis alla ni som vann och tack alla ni som ville vara med!

Vinnare vuxna

Snöskovandring

Isabelle Strand, Värnamo

Fikakorg

Monika Karlsson, Vällersten, Värnamo

Irene Johansson, Skillingaryd

Sofie Axelsson, Bor

Vinnare barn

Bok

Hjalmar Björk, Värnamo

Jonas Björk, Värnamo

Jonas Telman, Värnamo

Alvar Karlsson, Vällersten, Värnamo

Saga Carlsson, Hörle

David Boozon, värnamo

Joar Karlsson,

Leo, Värnamo

Edit Ringberg, Värnamo

Frågor och rätt svar för barnen

1. Vad är en korvsjö? En damm formad som en korv

2. Vilken är Sveriges vanligaste ödla? Skogsödla

3. Vilka myggor sticks? Honorna

4. Vad heter fågeln på bilden? Talgoxe

5. Hur gammal blir en nyckelpiga? 1 år

6. Vilken är störst hos grodorna? Honan

7. Hur många bin kan det bo i en bikupa på sommaren? 50 000

8. Vilket träd har ätliga frukter? Apel

9. Vad heter blomman på bilden? Gullviva

10. Vad heter fågeln på bilden? Häger

11. Vilket är sant om daggmaskar? Masken är tvåkönad.

12. Vilket träd är det på bilden? Ek

13. Hur många fötter har en gråsugga? 14 ben

Frågor och rätt svar för vuxna

1. Varför finns det korvsjöar längs Lagan? För att det är ett meandrande vattendrag

2. Vilket av följande ord passar bäst ihop med ordet ruderatmark? Överbliven mark

3. Hur många procent av Sveriges rödlistade arter förekommer i olika typer av våtmarker? 19

4. Vilket avstånd rekommenderar Boverket att det ska vara mellan bostad och park/grönområde? 300 meter

5. Vilket är inte ett biologiskt baserat växtskyddsmedel? Hormoslyr

6. Vilken invasiv art har etablerat sig i längs vattendrag i Värnamo kommun? Jättebalsamin

7. Vilken typ av gräsmark gynnar den biologiska mångfalden mest? Ängsmark

8. Videskogen är rekreationsslinga i Värnamo kommun som till största delen består av lövträd och sälg. Var ligger den? Värnamo tätort

8. Ungefär hur många olika arter kan en ek husera? 1 000

9. Vad heter bäcken som rinner genom Apladalen? Kröcklebäcken

10. Vad kallas det material som används vid trädplantering i stadsmiljö, som hjälper trädets rötter att etablera sig? Skelettjord

11. Vilket är det vanligaste trädet i Värnamo kommuns parker? Björk

12. Vilken är en vanlig orsaken till att du misslyckas med din kompost? Den är för fuktig eller för torr.

Utslagsfråga

Just nu håller Värnamo kommun ta fram en ny plan för grönstruktur gällande Värnamo stad med omland. Den handlar om hur Värnamo stads gröna värden ska bevaras, utvecklas och förvaltas utifrån social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Hur många vildaplar planterade Värnamo kommun i Apladalen 2015? 250 stycken

Skylt med tipsfråga.

Senast uppdaterad:
2019-04-02