Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2019-02-07

Enkät om service från tekniska förvaltningen

I början av februari kommer tusen slumpvis utvalda kommuninvånare att få en enkät med frågor från tekniska förvaltningen. Om du är en av de utvalda, hoppas vi att du tar dig tid att besvara frågorna.

Vi ställer frågorna för att få reda på vad du som invånare tycker om till exempel gator, parkeringsplatser, snöröjning, parker, dricksvatten, avfallssortering och nedskräpning. Svaren hjälper oss i arbetet med att ständigt förbättra den kommunala servicen.

Du som är utvald kommer att få ett brev med posten. Där finns en länk och en individuell inloggningsuppgift till ett frågeformulär. Om du inte svarar på enkäten via webben, får du en pappersenkät, som du kan fylla i.

Resultatet av undersökningen i Värnamo och andra kommuner som deltar publiceras i en rapport från Sveriges kommuner och landsting, SKL, i oktober. Då kommer vi att berätta på vår webbplats vad invånarna tycker om Värnamo kommun.

Tack för att du hjälper oss genom att besvara enkäten!

Senast uppdaterad:
2019-02-08