Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2018-11-30

Vilken är din gröna favoritplats?

En grön plats kan vara allt ifrån en park, en fotbollsplan, en trädgård eller en naturstig som bara du vet om. Vi arbetar med en plan för grönstruktur och behöver dina tips. 

Just nu genomför Värnamo kommun en digital enkät för att ta reda på vad som är viktigt för kommuninvånarna när det gäller Värnamo stads parker och naturområden. Enkäten
är ett underlag för det fortsatta arbetet med Plan för grönstruktur.


Enkätundersökningen är anonym och dina uppgifter kommer inte att kunna kopplas
till svaren. Information om ålder är till för att vi ska veta vilken spridning svaren
har i enkäten.

Svara på enkäten "Min gröna plats".länk till annan webbplats

Senast uppdaterad:
2018-11-30