Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2019-02-04

Tänk på detta om du vill bygga in dina sopkärl

Har du funderat på att göra någon byggnation i samband med att du får nya sopkärl? Det finns några saker att tänka på.

I början av 2019 införs det nya systemet för avfallsinsamling; fastighetsnära insamling (FNI). Det innebär att du kommer att ha två sopkärl istället för ett, som du har idag. Vill du bygga in dem på något sätt kan du behöva bygglov.

Här hittar du en sammanfattning av vilka allmänna regler som gäller. Tänk på att varje konstruktion bedöms från fall till fall beroende på var den ska placeras. Kontakta oss gärna för att få hjälp med vad som gäller för just din fastighet.

Allmänna regler för bygglov

Du kan få sätta upp plank, staket eller mur utan tillstånd, men i vissa fall måste du söka bygglov innan du börjar bygga. Det beror på byggnationens höjd och om det skymmer sikten vid korsning eller utfart. 

Plank, staket och spaljéer

  • Plank kräver inte bygglov om det inte är högre än 1,1 meter.
  • Täta plank högre än 1,1 meter kräver alltid bygglov.
  • Staket och spaljéer kan få vara upp till 1,6 meter höga utan att du behöver bygglov. Ett staket eller spaljé måste ha minst 50 procents genomsiktlighet, annars räknas det som ett plank.

Murar

  • Mur kräver inte bygglov om den inte är högre än 40 centimeter.
  • Mur högre än 40 centimeter kräver alltid bygglov.

Sikten från vägen får inte skymmas

Du måste också tänka på att sikten inte skyms från vägen vid utfart och korsning när du planerar att ändra något när tomtgränsen. Det gäller både byggnationer och annat som står nära vägen, till exempel häckar och soptunnor. På bilden ser du hur långt ifrån utfart och korsning som du behöver tänka på att sikten är fri.

Mer information om regler och bygglov finns på sidan Murar, staket och plank.

Bilden visar att sikten ska vara fri 2,5 meter från utfart och korsning

Tänk på att sikten från gatan inte skyms 2,5 meter från utfart och korsning.

Senast uppdaterad:
2019-02-04