Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2018-11-08

Värnamo är Årets kulturmiljökommun

På torsdagen stod det klart att Värnamo blivit utsedd till årets kulturmiljökommun. Eva Törn, ordförande i kulturnämnden, mottog utmärkelsen i form av ett diplom från riksantikvarie Lars Amréus hand på scen vid Riksantikvarieämbetets Höstmöte på Münchenbryggeriet i Stockholm.

På scen fick kulturchefen Lars Alkner den på förhand givna frågan av Riksantikvarieämbetets kommunikationschef Helena Håkansson: "Hur känns det?"

– Det känns jätteroligt och det är en bekräftelse på att allt det vi arbetat med kan uppskattas av många, även utanför Värnamo, sa han.

"Målmedvetet arbete"

Värnamo tog hem priset i konkurrens med fem andra nominerade kommuner i landet. Från scen läste Lars Amréus upp motiveringen som löd:

"Värnamo kommun arbetar sedan flera år målmedvetet med att lyfta kulturarvet och synliggöra kulturmiljöer. Kommunen samverkar med många olika aktörer för att bevara och utveckla olika kulturmiljöer och för att göra medborgarna delaktiga i kulturmiljöarbetet."

Kulturarvs-nod och skola

– Värnamo har gjort ett jättefint arbete med att lyfta kulturmiljöfrågorna på flera olika nivåer i kommunen. Projektet Kulturarvs-nod som drivs tillsammans med Jönköpings läns museum för att nå nya målgrupper är ett exempel. Hur kommunens kulturmiljöer används i skolundervisningen är ett annat positivt exempel som vi hoppas andra kommuner kan inspireras av, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Genom att anta en kulturmiljöplan i kommunfullmäktige har Värnamo också visat att man vill arbeta strukturerat och långsiktigt med kulturmiljöfrågor.

Första gången en ensam segrare utses

Det är andra gången som årets kulturmiljökommun utses och syftet är att uppmärksamma det viktiga kulturmiljöarbete som utförs i kommunerna. Den första gången var 2015. Då delade tre kommuner på utmärkelsen, Kramfors, Landskrona och Trollhättan. I år är alltså första gången som en ensam segrare utses.

– Det känns fantastiskt roligt! Det är ett målmedvetet arbete under flera år tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen som nu har givit resultat. Jag vill särskilt lyfta fram vår kommunantikvarie Peter Andersson som varit drivande i detta, säger Lars Alkner, kulturchef i Värnamo kommun, och fortsätter:

– Det är också roligt att Riksantikvarieämbetet lyfter fram Värnamo kulturarvsnod, som är ett riktigt samverkansprojekt med bland andra Jönköpings läns museum, hembygdsrörelsen och skolan.

De övriga nominerade kommunerna var Helsingborg, Höganäs, Järfälla, Mölndal och Olofström.

De nationella kulturmiljömålen

  • Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas,
  • Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön,
  • Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap,
  • bildning och upplevelser, En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen
Bild från utdelningen av utmärkelsen Årets kulturmiljökommun.

Bild från utdelningen av utmärkelsen Årets kulturmiljökommun.

Senast uppdaterad:
2018-11-08