Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2018-10-03

Brist på granitsten försenar rondellen

I samband med anläggningsarbetena för nybyggnadsområdet på fastigheten Draken 1 i kvarteret Drabanten i Värnamo (gamla Bilspedition) har en cirkulationsplats anlagts i korsningen mellan Vråenvägen och Karlavägen.

Eftersom det råder brist på granitsten, kan cirkulationsplatsen inte byggas klart i år. Tidigaste leverans till rätt kvalitet kan ske tidigast till våren 2019.

- Vi har byggt klart så långt det är möjligt med asfalt på körbanorna och provisorisk skyltning. Arbeten med refuger, linjemålning, permanent skyltning och resterande asfaltering sker när vi fått leveransen av granitkantsten, säger Lars Fälth, projektledare på tekniska förvaltningen.

Senast uppdaterad:
2018-10-03