Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2018-10-02

Nu blir det tillåtet att vattna igen

Från och med 3 oktober upphäver Värnamo kommun det bevattningsförbud som gällt i sommar. Vi vill tacka alla som har hjälpt till att spara vatten!

Medan den gångna sommarens hetta, torka och vattenbrist fortfarande finns kvar i minnet vill Värnamo kommun uppmana alla till att se över och tänka igenom sin vattenanvändning även fortsättningsvis.

- Det är inte självklart att vi, i framtiden, kommer att kunna fortsätta använda dricksvatten på det sätt som vi kanske har vant oss vid och som vi gör i dag. Mindre känsliga användningsområden kan antagligen klara sig med ett mindre rent vatten och behöver i så fall inte använda renat dricksvatten. Säkert kan vi också använda vårt vatten med större eftertanke och därmed använda mindre vattenmängder, säger Ulf Nilsson, samordnare på tekniska förvaltningen.

Råd till den som driver verksamhet

Under den tid som bevattningsförbudet har gällt har Värnamo kommun gett dispenser för användning av vatten till verksamheter.

- Det kan vi komma att bli mer restriktiva med. Därför är det viktigt att du som har verksamhet redan nu tar ansvar för vatten som används i till exempel produktion, säger Ulf Nilsson.

  • Den som har verksamhet uppmanas fundera kring detta:
  • Använder vi vatten i onödan?
  • Kan vi minska vår vattenanvändning?
  • Finns teknik som gör att vi kan göra åt mindre vatten?
  • Finns teknik som gör att vi kan använda ett mindre rent vatten?
  • Har vi någon egen vattenkälla?
  • Bör vi planera för investeringar kopplat till vatten?

Fortsatt försiktig användning

Vatten är viktigt för många på många olika sätt. Kommunen hoppas att allmänheten fortsätter att fundera kring hur vi använder vatten och att alla hjälps åt att utforma framtidens vattenanvändning.

- Genom att tänka till och jobba tillsammans kan vi lösa mycket, säger Ulf Nilsson.

Senast uppdaterad:
2018-10-02

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp