Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2018-09-17

Nu förbereds om- och tillbyggnad av Trälleborgsskolan

Om fyra-fem år ska Trälleborgsskolan i Värnamo stad vara en F-6-skola med 550 elever, varav 25 grundsärskoleelever. Skolan kommer att renoveras och byggas till, och samtidigt ser man till att lösa trafiksituationen vid skolan.

Första steget är att ta fram en detaljplan och att projektera om- och tillbyggnaden. De här arbetena pågår samtidigt just nu.

I dag går totalt 422 elever i skolan. Det finns totalt 24 klassrum som hör till Trälleborgsskolan varav åtta klassrum i paviljonger (vid Bolaskogen).

När den nya skolan är klar, kommer den att ha cirka 30 klassrum och då tas paviljongerna ur bruk. I ombyggnaden ingår matsal, musiksal, bibliotek och personalutrymmen. Samtidigt ser man över utemiljön och trafiklösningar inte bara kring skolan, utan i hela området.

- Trälleborgsskolan ligger i anslutning till Folkets Park-området och Gröndalsområdet. När vi planerar och projekterar tar vi ett helhetsgrepp på hela området till exempel vad gäller trafiklösningar och grönstruktur, säger Jesper du Rietz, chef för tekniska förvaltningen.

Senast uppdaterad:
2018-09-17