Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2018-08-20

Glöm inte att åtgärda brist i taksäkerheten

Är du en av de fastighetsägare som uppmanats att åtgärda brister på ditt hus i samband med kommunens bandskyddstillsyn? Om du inte har åtgärdat bristerna, är det hög tid att göra det nu.

Kommunens upphandlade sotare gör brandskyddskontroller och då tittar de också bland annat på taksäkerheten. Om det finns brister i säkerheten, är fastighetsägaren skyldig att rätta till dem.

I maj fick ungefär 200 fastighetsägare ett brev med påminnelse om att sotaren upptäckt brister på deras hus vid brandskyddskontrollen och de uppmanades att åtgärda bristerna och sedan meddela kommunen vad som gjorts. De flesta följde uppmaningen, men fortfarande saknas uppgifter från ungefär 70 fastighetsägare.

Nu börjar tidsfristen för att rätta till felen rinna ut, de ska vara åtgärdade och rapporterade till samhällsbyggnadsförvaltningen senast 31 augusti.

Meddela oss snarast

Är du en av dem som ännu inte rättat till felen, eller har du kanske glömt att meddela kommunen? Meddela samhällsbyggnadsförvaltningen när bristerna är åtgärdade, samhallsbyggnad@varnamo.se eller hör av dig till byggnadsinspektör Lars Karlsson 0370-37 77 89 snarast, annars riskerar du att att bli förelagd vite.

Senast uppdaterad:
2018-08-20