Värnamo kommun logotyp

Kontakt

Kontaktcenter
33183 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Bygglov, rivningslov

Här hittar du exempel på i vilka situationer du är skyldig att söka lov. Besök också bygglovsguiden som du finner under Mer information. Där kan du få svar på många av dina frågor.

Du är alltid välkommen att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen om du fortfarande är osäker på vad som gäller i ditt fall.

Bygglov

Bygglov krävs för många olika åtgärder men kan variera beroende på var i kommunen du bor. Om du är boende på landsbygden är lovplikten i regel mindre omfattande än om du bor inom sammanhållen bebyggelse eller inom en tätort. Bor du sjönära kan även andra tillstånd krävas. Det är därför viktigt att du tar reda på vad som gäller just där du bor.

Här är några vanliga exempel som kräver bygglov:

  • nybyggnad
  • tillbyggnad
  • ändra användning av en byggnad till exempel från bostad till kontor eller verkstad
  • byta fasadbeklädnad, fönster eller taktäckningsmaterial eller andra ändringar som gör att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas
  • uppföra ett plank eller en mur
  • sätta upp en skylt på fasaden eller uppföra en skyltpelare
  • förse ett befintligt altantak med vägar eller glaspartier
  • anläggningar, som exempelvis småbåtshamnar, upplag, materialgårdar och parkeringsplatser.

Rivningslov

Rivningslov krävs för att riva byggnader inom område med detaljplan eller i vissa fall med områdesbestämmelser. Krav på rivningslov gäller även när en del av en byggnad rivs.

När du river en byggnad eller delar av en byggnad som inte är en komplement­byggnad eller en ekonomibyggnad utanför ett område som omfattas av detaljplan krävs det istället en anmälan. Detta gäller exempelvis bostadshus och industribyggnader.

Senast granskad:
2018-06-19

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp