Värnamo kommun logotyp

Kontakt

Kontaktcenter
33183 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Trafik och infrastruktur
Gator, torg och allmänna platser, renhållning och sopming, snöröjning, buss, tåg, båt och flyg
Bostäder
Brandskydd, sotning, energi och uppvärmning, bredbandsbidrag, nyinflyttad
Bygga nytt, ändra eller riva
Lediga tomter, strandskydd, bygglov, marklov, skyltar, gatupratare, kaminer, murar, plank och staket, anmälningsplikt och tillstånd
Vatten och avlopp (VA)
Dricksvatten, kommunalt avlop, enskilt avlopp, översvämning, dagvatten
Avfall och återvinning
Kemikalier, trädgårdsavfall, grovsopor, sopsorteringsguide
Samhällsplanering och kartor
Byggprojekt, detaljplanering, riksintressen, översiktsplan, kartor och GIS, arkiv och ritningar
Livsmedel och hälsa
Hälsoskydd, fukt och mögel, störande lukter, magnetfält
Naturvård, parker
Djur och lantbruk
Samhällsutveckling och hållbarhet
Miljöfarlig verksamhet, Värnamo kommun som Fairtrade city, miljöarbete

Serviceinformation

Synpunkter
Värnamo 2035

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp