Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Trafik och infrastruktur
Gator, torg, allmänna platser, renhållning, felanmälan, färdtjänst och närtrafik
Bostäder
Lediga lägenheter och tomter, nyinflyttad, bostadsanpassning, brandskydd, sotning, eldning, energi och uppvärmning, bredband
Bygga nytt, ändra eller riva
Bygglov, strandskydd, marklov, skyltar, gatupratare, kaminer, murar, plank och staket, anmälningsplikt och tillstånd
Vatten och avlopp (VA)
Dricksvatten, VA-taxa, kommunalt och enskilt avlopp, översvämning, dagvatten, grundvatten, VA-plan, kranmärkt kommun
Avfall och återvinning
Kemikalier, trädgårdsavfall, grovsopor, sopsorteringsguide
Samhällsplanering och kartor
Byggprojekt, detaljplanering, riksintressen, översiktsplan, kartor och GIS, arkiv och ritningar
Livsmedel och hälsa
Hälsoskydd, fukt och mögel, störande lukter, magnetfält
Naturvård, parker
Djur och lantbruk
Samhällsutveckling och hållbarhet
Miljöfarlig verksamhet, Värnamo kommun som Fairtrade city, miljöarbete

Serviceinformation

 • Driftunderhåll av kartor

  Från kl. 17.00 onsdag 22 maj till kl. 17.00 torsdag 23 maj uppdateras kartor på vår webbplats. Det kan leda till att du inte kan nå kartorna under angiven tid.
 • Avstängning av Tunadalsgatan och Ågatan
  Från tisdag 21 maj till torsdag 23 maj stängs Tunadalsgatan och Ågatan i Värnamo av för fordonstrafik.
 • Avstängning av Ågatan
  Den 13 maj till den 5 juni stängs Ågatan i Värnamo av för motorfordon. Det kommer göras en förnyelse av avloppsnätet.
 • Krångligt att ta sig fram till Exposkolan
  Vi bygger om gamla Östboskolan (numera Exposkolan) och det påverkar trafiken. Gång- och cykelvägen längst i söder mellan Nyponvägen och Expovägen är avstängd och infarten för motorfordonstrafik till skolan är tillfälligt flyttad. 
 • Vägarbete på Lundbyvägen i Värnamo
  Vi bygger en gång och cykelväg. Ett körfält är stängt och det är begränsad framkomlighet på vägen under några veckor.
 • Rönnegårdsvägen i Bredaryd avstängd
  Från måndag 14 januari till fredag 28 juni är Rönnegårdsvägen i Bredaryd avstängd för motorfordon. Det är också parkeringsförbud på Rönnegårdsvägen.
Synpunkter
Värnamo 2035

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp