Värnamo kommun
Sidan uppdaterad:
2014-02-10
Uppdaterad av:

Skolskjuts

Bestämmelser om rätt till skolskjuts finns reglerat i skollagen. Skollagen anger dock inte närmare detaljer när skolskjuts ska anordnas. Lagen ger kommunerna möjlighet att utifrån elevens förutsättningar och lokala förhållanden själv bedöma när skolskjuts ska anordnas och vilka elever som ska få åka skolskjuts.

Skolskjuts anordnas till den grundskola och förskoleklass som kommunen anvisat. Det finns kartor över zonerna.

Om elev väljer att gå i annan skola än den kommunen anvisat erbjuds inte skolskjuts/länstrafikkort längre än till den skola som kommunen anvisat. I vissa fall kan undantag göras p g a särskilda skäl. 

Nuvarande skolskjutsregler

Värnamo kommuns nya regler kring skolskjutsarna (gäller från höstterminen 2014) hittar du här.Word 2007


Förändringar i skolskjutsreglementet ht 2014

Värnamo gjorde inför läsåret 14/15 en upphandling av skolskjutsar. Inför denna upphandling har Barn- och utbildningsnämnden beslutat om vissa förändringar i samband med att ett nytt skolskjutsreglemente fastställdes den.

Skolskjutsen tas bort i Värnamo tätort

En förändring i det nya skolskjutsreglementet är nya skolskjutszoner som innebär att skolskjutsarna i tätorten tas bort till läsåret 14/15.

Värnamo kommun har varit en av få kommuner i landet som haft ett regelverk som tillåtit skolskjuts inom en tätort av Värnamos storlek. Detta har också bidragit till att Värnamo kommun har högre skolskjutskostnader än andra jämföra kommuner.

Denna förändring berör även de unga i Värnamo tätort som har skolskjuts med anledning av växelvis boende.

Särskoleskjutsarna i tätorten berörs ej.

Säkrare för oskyddade trafikanter

Att skolskjutsen tas bort kanske gör att flera känner oro för att låta sina barn cykla eller gå till skolan.

Därför har Värnamo kommun  under våren 2014 sett över eventuella brister vad gäller gång- och cykelbanor samt övergångar. Målet är att skapa säkra vägar för oskyddade trafikanter mellan olika punkter i kommunen.

Mer information