Värnamo kommun
Sidan uppdaterad:
2015-02-19
Uppdaterad av:

Skolskjuts

Bestämmelser om rätt till skolskjuts finns reglerat i skollagen. Skollagen anger dock inte närmare detaljer när skolskjuts ska anordnas. Lagen ger kommunerna möjlighet att utifrån elevens förutsättningar och lokala förhållanden själv bedöma när skolskjuts ska anordnas och vilka elever som ska få åka skolskjuts.

Skolskjuts anordnas till den grundskola och förskoleklass som kommunen anvisat.

Aktuella gränser för rätt till skolskjuts

Om elev väljer att gå i annan skola än den kommunen anvisat erbjuds inte skolskjuts/länstrafikkort längre än till den skola som kommunen anvisat. I vissa fall kan undantag göras p g a särskilda skäl. 

Här hittar du Värnamo kommuns regler kring skolskjutsPDF

Mer information
Vid frågor kontakta respektive skola.