Värnamo kommun
Sidan uppdaterad:
2015-10-02
Uppdaterad av:
Skolskjuts

Bestämmelser om rätt till skolskjuts finns reglerat i skollagen. Skollagen anger dock inte närmare detaljer när skolskjuts ska anordnas. Lagen ger kommunerna möjlighet att utifrån elevens förutsättningar och lokala förhållanden själv bedöma när skolskjuts ska anordnas och vilka elever som ska få åka skolskjuts.

Skolskjuts anordnas till den grundskola och förskoleklass som kommunen anvisat.

Om eleven väljer att gå i annan skola än den kommunen anvisat erbjuds inte skolskjuts/länstrafikkort längre än till den skola som kommunen anvisat. I vissa fall kan undantag göras p g a särskilda skäl. 

Från och med höstterminen 2015 kommer tre företag att köra skolskjutsarna med elever i Värnamo kommuns skolor. Kommunen har tecknat avtal med Flexbuss Sverige AB i Nybro, Finnveden skoltransporter i Värnamo och Västbo Taxi i Gislaved.

Avtalet gäller från och med läsåret 2015-2016 och i två år med option på förlängning ett plus ett år.

Finnveden skoltransporter kommer att ansvara för skolskjutsarna i Värnamo tätort och mellan Värnamo och Bor, Västbo Taxi kör turerna som går runt Forsheda. Övriga turer körs av Flexbuss Sverige.

Mer information