Värnamo kommun
Sidan uppdaterad:
2015-10-02
Uppdaterad av:
Skolskjuts

Bestämmelser om rätt till skolskjuts finns reglerat i skollagen. Skollagen anger dock inte närmare detaljer när skolskjuts ska anordnas. Lagen ger kommunerna möjlighet att utifrån elevens förutsättningar och lokala förhållanden själv bedöma när skolskjuts ska anordnas och vilka elever som ska få åka skolskjuts.

Skolskjuts anordnas till den grundskola och förskoleklass som kommunen anvisat.

Om eleven väljer att gå i annan skola än den kommunen anvisat erbjuds inte skolskjuts/länstrafikkort längre än till den skola som kommunen anvisat. I vissa fall kan undantag göras på grund av särskilda skäl. 

Sjuk- eller frånvaroanmälan
Är du sjuk eller av annan orsak behöver avboka din skolskjuts
kontaktar du respektive skolskjutschaufför. Chaufförerna är instruerade att inte prata i mobiltelefon samtidigt som de kör fordonen. Detta för en ökad trafiksäkerhet. Således är det inte alltid chaufförerna svarar vid påringning. Vid sjukanmälan/avbokning av skolskjuts går det därför bra att skicka ett SMS till aktuell buss, med barnets namn och vilken/vilka dagar de inte skall åka.

Telefonnummer till samtliga skolbussar hittar du i länken i högermenyn.

Alla övriga frågor om skoltrafiken svarar Värnamo kommuns
skolskjutssamordnare på.

Upphandlade entreprenörer
Värnamo kommunen har tecknat avtal med Flexbuss Sverige AB i Nybro, Finnveden skoltransporter i Värnamo och Västbo Taxi i Gislaved.

Finnveden skoltransporter ansvara för skolskjutsarna i Värnamo tätort och mellan Värnamo och Bor. Västbo Taxi kör turerna som går runt Forsheda. Övriga turer körs av Flexbuss Sverige.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer information