Värnamo kommun
Sidan uppdaterad:
2014-02-20
Uppdaterad av:
Du är här:

Nyheter från barn- och utbildningsförvaltningen


Stängt under semestern 2014

Skolomr Öster
Stängt v 29-30 (Apladalsskolan)
Stängt v 28-31 (Bor skola)

Skolomr Väster
Stängt v 28-30 (Gröndalsskolan)
Stängt v 28, 30 (Forsheda skola)

Finnvedens Gymnasium
Ej stängt

Komvux
Stängt v 29-30

Kulturskolan
Stängt v 28-31

Växthusets förskola
Stängt v 28-29

Skattkistan förskola
Stängt v 30-31

Barn- och utbildningskansliet
Ej stängt
Vik förvaltningschef:
v 26-29 Peter Karlsson, tfn 37 74 35


Fråga: Varför lägger ni studiedagarna på dagar efter lov och på klämdagar?

Svar: När vi lägger ut studiedagarna så gör vi det med hänsyn till det som ska göras på studiedagarna i första hand. För eleverna är det skolfria dagar men för personalen är det kompetensutveckling och kvalitetsarbete som står på schemat. I vårt systematiska kvalitetsarbete har vi lagt ut studiedagar i samband med höstlovet och sportlovet, eftersom våra avstämningsperioder i kvalitetsarbetet börjar och slutar där. Detta kommer vi dock att se över till nästa läsår eftersom vi fått flera synpunkter på detta.

När det gäller klämdagen 2 maj, så handlar det om att vi måste lägga ut minst 178 skoldagar under ett läsår enligt skollagen och för att undvika att gymnasiet och grundskolan slutar samma dag (vilket t.ex. polis och socialförvaltning ser som väldigt viktigt) så måste 2 maj bli en skoldag i år. Olika år har ju olika många ”klämdagar” och ibland går det inte att frigöra eleverna från undervisning alla dessa dagar. ”Klämdagen” vid kristihimmelfärdshelgen är däremot en ledig dag.

Skolinspektionens enkät

Nu är Skolinspektionens enkät till vårdnadshavare här. Enkäten är en del av Skolinspektionens granskning av Värnamo kommuns skolor.

Lösenordet till enkäten skickar skolan ut.

Länk till enkäten hittar du här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolinspektionen granskar Värnamo kommun under hösten 2014

Under hösten 2014 kommer Skolinspektionen att, inom ramen för sin regelbundna tillsyn, granska Värnamo kommuns förskolor, skolor och fritidshem. En första information om granskningen ges i ett brev från Skolinspektionens generaldirektör och som är ställt direkt till huvudmannen. Brevet kan läsas i sin helhet via denna länk.PDF (pdf, 157.1 kB)

Som en första förberedelse till inspektion kommer enkäter att skickas ut vårdnadshavare till barn i förskoleklass och grundskolan, till elever i årskurs 5 och 9 , samt år 2 på gymnasiet och till pedagogisk personal i grundskolan och gymnasiet. När det blir dags för dessa enkäter återkommer Skolinspektionen med mer information.

Flytt till "gamla tingshuset"

Barn- och utbildningskansliet har flyttat från stadshuset till "gamla tingshuset"Besöksadress: Kyrktorget, Värnamo.

Information till vårdnadshavare med barn födda 2008

Värnamo Kommun erbjuder ditt barn plats i förskoleklass det året det fyller 6 år. Verksamheten börjar i augusti och pågår under läsåret 2014-2015. Mer information.


 • Rapportera in utnämnda förstelärare och lektorer
  Lärarlegitimation krävs för karriärtjänster. Rapportera därför in till Skolverket om läraren ni utsett saknar legitimation. På så vis ger det oss en möjlighet att påskynda hanteringen.
  Läs mer
 • Tydligare uppdrag för fritidshemmen
  De senaste åren har det rapporterats om en allvarlig utveckling i fritidshemmen där tillgången till personal är sämre, grupperna blir större och personalens utbildningsnivå sjunker. I våra nya allmänna råd lyfter vi därför fram att elevernas bästa ska vara i fokus och att man ska göra en barnkonsekvensanalys vid beslut som påverkar eleverna.
  Läs mer
 • Reviderade kurs- och ämnesplaner för kinesiska (moderna språk)
  Nu har kurs- och ämnesplanerna i moderna språk kompletterats med centralt innehåll och kunskapskrav specifikt för kinesiska. De reviderade kurs- och ämnesplanerna träder i kraft den 15 juli 2014.
  Läs mer
 • Nya krav på snabbare stöd till elever
  Det är viktigt att tidigt fånga upp elever som riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås samtidigt som lärare får mer tid till undervisning. Därför har Skolverket tagit fram nya allmänna råd som baseras på nya bestämmelser i skollagen som förtydligar vad som avses med stöd och särskilt stöd och dokumentationen kring dessa.
  Läs mer
 • 155 nya karriärtjänster till utanförskapsområden
  Skolverket har nu beviljat bidrag för totalt 155 karriärtjänster, varav 154 förstelärare och en lektor, till olika utanförskapsområden. Sju kommuner och en fristående skola har sökt. Hela listan med alla skolor finns att ladda ner på Skolverkets webbplats.
  Läs mer
  Dexter
Användarnamn
Lösenord
 
  Fronter
Användarnamn
Lösenord
 
  Blanketter
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Ledighetsansökan elev.pdf