Värnamo kommun
Sidan uppdaterad:
2015-01-07
Uppdaterad av:
Du är här:
 • Anmäl dig till gymnasiekonferens i Skellefteå
  Bli inspirerad av forskare, föreläsare och dela erfarenheter med kollegor från hela Sverige på vår gymnasiekonferens. Konferensinnehållet är varierat med både föreläsningar och gruppdiskussioner. Läs mer och anmäl dig senast den 4 februari 2015. Konferensen anordnas den 18 februari 2015 i Skellefteå och vänder sig till gymnasielärare som undervisar i naturvetenskapliga ämnen och teknik samt skolledare.
  Läs mer
 • Så kan du motverka kränkningar
  Inget barn ska behöva ligga sömnlöst över den kommande skoldagen. Du som jobbar i skolan är viktig för att alla elever ska känna sig trygga. Ta del av vårt nya stödmaterial och få kunskap och bli inspirerad i arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
  Läs mer
 • Krav på snabbare stöd till elever
  Det är viktigt att tidigt fånga upp elever som riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås samtidigt som lärare får mer tid till undervisning. Titta på Skolverkets informationsfilm och lär dig mer om stöd och särskilt stöd och vilka krav som finns.
  Läs mer
 • Genomsnittlig betygspoäng korrigerad
  Statistik om gymnasieskolans genomsnittliga betygspoäng våren 2014 har korrigerats. Det har visat sig att uppgiften som publicerades i betygsstatistiken den 18 december 2014 var felaktigt beräknad. Statistiken har korrigerats på skolverket.se och i databasen SIRIS.
  Läs mer
 • Nytt stöd för bedömning i matematik
  I bedömningsportalen finns nu ett nytt stöd för dig som undervisar elever i matematik 1a på yrkesprogrammen. Bedömningsstödet består av skriftliga och muntliga uppgifter i matematik med ett integrerat innehåll från karaktärsämnena för respektive yrkesprogram. För att få tillgång till materialet krävs inloggning till bedömningsportalen.
  Läs mer
  Dexter
Användarnamn
Lösenord
 
  Fronter
Användarnamn
Lösenord
 
  Personal
  Blanketter
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Ledighetsansökan elev.pdf