Värnamo kommun
Sidan uppdaterad:
2015-01-07
Uppdaterad av:
Du är här:
 • Att undervisa integrerade elever
  En elev som tas emot i grundsärskolan kan gå kvar i sin grundskoleklass som integrerad elev. Men hur ser man till att utbildningen blir bra för eleven både kunskapsmässigt och socialt? Läs mer i vårt nya stödmaterial som även innehåller diskussionsfrågor.
  Läs mer
 • Så kan skolan hjälpa ditt barn
  Många föräldrar undrar vilket stöd deras barn kan få i skolan. Därför har vi tagit fram information till de föräldrar som har barn i förskoleklass, grundskola eller motsvarande skolform och gymnasieskola.
  Läs mer
 • Mer tid behövs för pedagogik
  I dag lägger rektorer i årskurserna 7–9 mer tid på administration än det pedagogiska uppdraget. Samtidigt efterfrågar lärare en tydligare pedagogisk styrning från rektor. Det visar två studier som undersökt rektorers arbete och lärares tidsanvändning.
  Läs mer
 • Så kan du använda undantagsbestämmelsen
  Nu finns ett nytt studiepaket som vi tagit fram tillsammans med Specialpedagogiska Skolmyndigheten. Genom materialet kan du sätta dig in i hur, när och på vilket sätt undantagsbestämmelsen kan användas vid betygsättningen.
  Läs mer
 • Stöd för bedömning i religionskunskap
  Hur ska man leva sitt liv för att vara en ”god” människa? Låt dina elever i årskurs 7-9 resonera och argumentera kring den frågan och andra moraliska dilemman i två nya bedömningsstöd i religionskunskap. Båda materialen utgår från förmågan att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller. Du hittar materialet i bedömningsportalen.
  Läs mer
  Dexter
Användarnamn
Lösenord
 
  Fronter
Användarnamn
Lösenord
 
  Personal
  Blanketter
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Ledighetsansökan elev.pdf