Värnamo kommun
Sidan uppdaterad:
2014-08-07
Uppdaterad av:
Du är här:
 • Lärare utan legitimation behöver inte sägas upp
  Skolan måste inte säga upp lärare som väntar på legitimation eller examen. Vi får idag många frågor från oroliga tillsvidareanställda lärare som berättar att deras arbetsgivare tolkar reglerna som att de måste säga upp dem när övergångsreglerna upphör den 1 juli 2015. Det finns inga sådana krav i reglerna för lärarlegitimation. Det finns möjligheter i reglerna att behålla olegitimerade lärare i väntan på att de får sin legitimation om rektorer och huvudmän finner det lämpligt.
  Läs mer
 • Två av tre yrkeselever får examen
  Andelen gymnasieelever som fick en yrkesexamen minskade jämfört med andelen elever som fick slutbetyg från ett yrkesförberedande program i den gamla gymnasieskolan. Det visar ny betygsstatistik från Skolverket.
  Läs mer
 • Så kan du ge stöd
  I det nya stödmaterialet kan du läsa om hela processen och ta del av konkreta exempel på extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.
  Läs mer
 • 4 500 sjätteklassare kan inte simma
  Fem procent av eleverna i årskurs 6 når inte upp till kravet att kunna simma 200 meter varav 50 meter på rygg. Brist på undervisningstid och dålig tillgång till simhallar är orsaker som lärare lyfter fram i en ny undersökning från Skolverket.
  Läs mer
 • Nästan 12 000 karriärtjänster runt om i landet
  Så många lärare med karriärtjänster betalar Skolverket ut statsbidrag för under hösten 2014. Statistiken finns även nedbruten per kommun och enskild skola.
  Läs mer
  Dexter
Användarnamn
Lösenord
 
  Fronter
Användarnamn
Lösenord
 
  Personal
  Blanketter
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Ledighetsansökan elev.pdf