Värnamo kommun
Sidan uppdaterad:
2015-04-15
Uppdaterad av:

 • Utveckla arbetet med särskilt begåvade elever
  Särskilt begåvade elever behöver extra ledning och stimulans under sin skoltid. Vi har gett några forskare och lärare i uppdrag att lyfta olika aspekter på temat. Deras texter finns samlade i ett nytt stödmaterial som riktar sig till lärare, specialpedagoger, elevhälsa, rektorer och huvudmän.
  Läs mer
 • Så möter vi främlingsfientlighet och rasism i skolan
  I höst arrangerar Skolverket i samarbete med Forum för levande historia en serie konferenser i syftet att stärka grund- och gymnasieskolors arbete mot främlingsfientlighet och rasism. Sista anmälningsdag 1 sept 2015.
  Läs mer
 • Många elever på introduktionsprogram behöver ett fjärde år
  Av alla elever som påbörjade ett introduktionsprogram hösten 2011 var det nästan hälften som fortsatte att läsa på ett fjärde år i gymnasieskolan. Men andelen skiljer sig åt mellan introduktionsprogrammen. Störst andel elever som klarar en hel gymnasieutbildning på tre år finns på programinriktat individuellt val. Där fick ungefär var tredje elev en examen eller ett studiebevis i ett nationellt program efter tre studieår.
  Läs mer
 • Vem får sätta betyg? - Legitimation och betygssättning
  En lärare som har ansvarat för undervisningen i ett ämne och är legitimerad får sätta betyg självständigt även om han eller hon inte har behörighet att undervisa i ämnet. Huvudregeln är dock att den undervisande läraren har legitimation och är behörig att undervisa i ämnet.
  Läs mer
 • Lärarbristen kräver nationell kraftsamling
  Lärarbristen är alarmerande och nu behövs åtgärder. Nya vägar in i läraryrket, långsiktiga satsningar på kompetensutveckling och nationell samordning för att tillvarata nyanländas kompetens. Åtgärderna föreslås i Skolverkets nya lägesbedömning om situationen i skolan.
  Läs mer
  Dexter
Användarnamn
Lösenord
 
  Fronter
Användarnamn
Lösenord
 
  Personal
  Blanketter
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Ledighetsansökan elev.pdf