Värnamo kommun
Sidan uppdaterad:
2015-07-01
Uppdaterad av:

 • Skolverket medverkar under Almedalsveckan
  Den 28 juni-5 juli går Almedasveckan av stapeln i Visby. Skolverkets generaldirektör Anna Ekström och överdirektör Helén Ängmo deltar i flera seminarier.
  Läs mer
 • Osäkert om gymnasieelever får den tid de har rätt till
  Rektorer menar att eleverna i gymnasieskolan får den undervisningstid de har rätt till. Men samtidigt beskriver lärare att lektioner ställs in och att frånvarande lärare inte alltid ersätts. Var fjärde lärarna uppger också att skolan inte dokumenterar inställda lektioner. Det visar en undersökning som Skolverket gjort under 2014.
  Läs mer
 • Statistik om utbildning i svenska för invandrare 2014
  I statistiken ingår uppgifter om elever fördelade efter kön, ålder, tidigare utbildning, läs- och skrivinlärning, typ av anordnare, modersmål och födelseland. Studieresultat redovisas som provbetyg, kursbetyg och resultat av studierna efter 2-3 års studier.
  Läs mer
 • Erfarenheter från kommuner med nyanlända elever
  Ett tiotal kommuner med stor erfarenhet av mottagande av nyanlända elever delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter i skriften Skolgång för nyanlända. SKL har tagit fram inspirationsmaterialet i samarbete med Skolverket.
  Läs mer
 • Kommande statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan
  Från 3 augusti kommer huvudmän att kunna söka bidrag för insatser för att minska barngruppernas storlek i förskolan.
  Läs mer
  Dexter
Användarnamn
Lösenord
 
  Fronter
Användarnamn
Lösenord
 
  Personal
  Blanketter
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Ledighetsansökan elev.pdf