Värnamo kommun
Sidan uppdaterad:
2015-04-15
Uppdaterad av:
Du är här:

 • Syna din skolas arbete med särskilt stöd
  Du som är lärare eller rektor kan nu ta hjälp av ett nytt studiepaket för att se över hur ni jobbar med extra anpassningar och särskilt stöd på skolan.
  Läs mer
 • Var fjärde förskoleanställd har inte rätt utbildning
  Var fjärde förskoleanställd saknar utbildning för att arbeta med barn. En möjlighet att höja kompetensen är Förskolelyftets kurser. Det finns platser kvar att söka, trots att ansökningstiden löpt ut.
  Läs mer
 • En av tre lärare är obehörig
  Var tredje lärare saknar behörighet i de ämnen de undervisar i. Det visar ny statistik från Skolverket. Du som är lärare kan få behörighet att undervisa i fler ämnen med Lärarlyftets kurser. Det finns platser kvar att söka, trots att ansökningstiden löpt ut.
  Läs mer
 • Sök bidrag för mer undervisningstid för nyanlända
  Bidraget är till för huvudmän, som har nyanlända elever i årskurs 1-9, och som deltar i försöksverksamheten. Syftet är att nyanlända elever ska få mer tid till undervisning i svenska eller svenska som andraspråk. Undervisningen ska stärka elevernas kunskaper i svenska språket.
  Läs mer
 • Handledning gav skolorna ett lyft
  Bättre samarbete, höjd kvalitet på undervisningen och ökad medvetenhet om språkets betydelse för lärandet i alla ämnen. Det är några av effekterna på de skolor som under tre år deltog i Skolverkets projekt för skolor i utanförskapsområden.
  Läs mer
  Dexter
Användarnamn
Lösenord
 
  Fronter
Användarnamn
Lösenord
 
  Personal
  Blanketter
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Ledighetsansökan elev.pdf