Värnamo kommun
Sidan uppdaterad:
2015-02-24
Uppdaterad av:
Bors skola

Bors skola

Nyheter från Bors skola

Dansinspiratörerna
Torsdagen 26 feb får åk 9 besök av Dansinspiratörerna. Två professionella danspedagoger kommer till oss under förmiddagen för att lära ut och inspirera. Under kvällen, kl 19.00–21.30, hålls en danskväll på Gröndalsskolan med samtliga åk 9 i kommunen. Våra danspedagoger och ett riktigt liveband kommer att hålla i kvällen. Dansen betraktas som del av vanlig skoldag och eleverna kommer att kompenseras tidsmässigt längre fram på terminen. Kan man inte delta ansöker man om ledighet.  Mer om Dansinspiratörerna kan du läsa i pdf-filen här till höger.

Bussar går till Gröndalsskolan enligt nedan.

 1. Ohs fabrik (18.10) - Gällaryd skola (18.20) - Bor skola (18.30) - Tånnö skola (18.45)
 2. Rydaholm skola (18.10) - Horda skola (18.20) - Bor skola (18.30)

Bussarna går hem kl 21.40. Var ute i god tid! Bussen väntar inte. Ovanstående tider cirkatider.


Inga brister på Bor skola
Skolinspektionens tillsyn av kommunens skolor närmar sig nu slutet. Tillsynen har inriktats mot tre huvudområden: Elevernas utveckling mot målen, ledning och utveckling av utbildningen samt enskild elevs rätt. I Skolinspektionens beslut om Bor skola konstateras att: ”vid tillsynen inte framkommit annat än att skolenheten uppfyller författningarnas krav inom de områden som granskats”. Att det finns utvecklingsområden även på Bor skola är vi naturligtvis medvetna om och ett förbättringsarbete pågår ständigt. Men det är ändå med viss stolthet vi tar emot Skolinspektionens beslut,PDF som visar att vi är på rätt väg.

Svante Leo, Rektor


Nyheter från
Barn- och utbildningsförvaltningen


Nyheter från Skolverket

 • Att undervisa integrerade elever
  En elev som tas emot i grundsärskolan kan gå kvar i sin grundskoleklass som integrerad elev. Men hur ser man till att utbildningen blir bra för eleven både kunskapsmässigt och socialt? Läs mer i vårt nya stödmaterial som även innehåller diskussionsfrågor.
  Läs mer
 • Så kan skolan hjälpa ditt barn
  Många föräldrar undrar vilket stöd deras barn kan få i skolan. Därför har vi tagit fram information till de föräldrar som har barn i förskoleklass, grundskola eller motsvarande skolform och gymnasieskola.
  Läs mer
 • Mer tid behövs för pedagogik
  I dag lägger rektorer i årskurserna 7–9 mer tid på administration än det pedagogiska uppdraget. Samtidigt efterfrågar lärare en tydligare pedagogisk styrning från rektor. Det visar två studier som undersökt rektorers arbete och lärares tidsanvändning.
  Läs mer

VECKANS MATSEDEL

SJUKNA

Frånvaroanmälan via talsvar:

0370 -37 79 80OBS. Man måste göra en anmälan varje dag som eleven är frånvarande.Glömt lösenord till Fronter eller Dexter?
Om du som förälder eller personal har glömt lösenordet till våra webbsystem kan du gå in på http://dexter.varnamo.se/länk till annan webbplats och välja "Glömt lösenord" så får du ett nytt lösenord till din folkbokföringsadress. Fronter hittar du på http://fronter.com/ggvlänk till annan webbplats men det är genom Dexter du kan få nytt lösenord till båda systemen.

  Dexter
Användarnamn
Lösenord
 
  Fronter
Användarnamn
Lösenord
 
  Personal
Blanketter
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Beslut Bor skola Värnamo kommun.pdf
PDF Föräldrainformation Dans (1).pdf
PDF Ledighetsansökan elev.pdf