Värnamo kommun
Sidan uppdaterad:
2015-08-19
Uppdaterad av:
Bors skola

Bors skola

Nyheter från Bors skola


Information till vårdnadshavare åk 6

Nu är det snart dags för ditt barn att börja åk 7 på Bors skola. Vi inbjuder nu till gemensamt föräldramöte, tillsammans med eleverna, på kvällen torsdagen den 4 juni. Ni får då information från skolledning och elevhälsa samt möjlighet att träffa mentorer. Och eleverna får träffa sina nya klasskamrater.

Klasslistor kommer att skickas hem innan mötet. Vid skapandet av de nya klasserna har hänsyn tagits utifrån både ett grupp- och individperspektiv. Både klasslärare och elevhälsa från respektive skolor har deltagit i detta arbete

När: Torsdagen den 4 juni kl 18:00.

Var: Matsalen Bors skola, ingång vid biblioteket.

Välkommen!

Svante Leo, Rektor Bors skola.

Information om språkval.

Vårdnadshavare till blivande åk 7 är välkomna till Bors skola för information om språkval.

Vi träffas i matsalen onsdag den 1 april kl 18.00.

Språklärare, Studie- och yrkesvägledare och rektor finns på plats.

Välkommen!


Inga brister på Bor skola
Skolinspektionens tillsyn av kommunens skolor närmar sig nu slutet. Tillsynen har inriktats mot tre huvudområden: Elevernas utveckling mot målen, ledning och utveckling av utbildningen samt enskild elevs rätt. I Skolinspektionens beslut om Bor skola konstateras att: ”vid tillsynen inte framkommit annat än att skolenheten uppfyller författningarnas krav inom de områden som granskats”. Att det finns utvecklingsområden även på Bor skola är vi naturligtvis medvetna om och ett förbättringsarbete pågår ständigt. Men det är ändå med viss stolthet vi tar emot Skolinspektionens beslut,PDF som visar att vi är på rätt väg.

Svante Leo, Rektor


Nyheter från
Barn- och utbildningsförvaltningen


VECKANS MATSEDEL

SJUKNA

Frånvaroanmälan via talsvar:

0370 -37 79 80OBS. Man måste göra en anmälan varje dag som eleven är frånvarande.Glömt lösenord till Fronter eller Dexter?
Om du som förälder eller personal har glömt lösenordet till våra webbsystem kan du gå in på http://dexter.varnamo.se/länk till annan webbplats och välja "Glömt lösenord" så får du ett nytt lösenord till din folkbokföringsadress. Fronter hittar du på http://fronter.com/ggvlänk till annan webbplats men det är genom Dexter du kan få nytt lösenord till båda systemen.

  Dexter
Användarnamn
Lösenord
 
  Fronter
Användarnamn
Lösenord
 
  Personal