Värnamo kommun
Sidan uppdaterad:
2014-03-07
Uppdaterad av:
Bors skola

Bors skola

Nyheter från skolan

Dansinspiratörerna

Onsdagen 12 mars får åk 9 besök av Dansinspiratörerna. Två professionella danspedagoger kommer till oss under förmiddagen för att lära ut och inspirera. Under kvällen, kl 19.00–21.30, hålls en danskväll på Gröndalsskolan med samtliga åk 9 i kommunen. Våra danspedagoger och ett riktigt dansband kommer att hålla i kvällen. Dansen betraktas som vanlig skoldag och eleverna kommer att kompenseras tidsmässigt längre fram på terminen. Mer om Dansinspiratörerna kan du läsa här.PDF (pdf, 23.4 kB)

Bussar går till Gröndalsskolan enligt nedan.

 1. Ohs fabrik (18.00) - Gällaryd skola (18.05) - Bor skola (18.15) - Tånnö skola (18.30)
 2. Rydaholm skola (18.15) - Horda skola (18.30)

Bussarna går hem kl 21.45.

Var ute i god tid! Bussen väntar inte. Ovanstående tider cirkatider.


Nyheter från barn- och utbildningsförvaltningen

Fråga: Varför lägger ni studiedagarna på dagar efter lov och på klämdagar?

Svar: När vi lägger ut studiedagarna så gör vi det med hänsyn till det som ska göras på studiedagarna i första hand. För eleverna är det skolfria dagar men för personalen är det kompetensutveckling och kvalitetsarbete som står på schemat. I vårt systematiska kvalitetsarbete har vi lagt ut studiedagar i samband med höstlovet och sportlovet, eftersom våra avstämningsperioder i kvalitetsarbetet börjar och slutar där. Detta kommer vi dock att se över till nästa läsår eftersom vi fått flera synpunkter på detta.

När det gäller klämdagen 2 maj, så handlar det om att vi måste lägga ut minst 178 skoldagar under ett läsår enligt skollagen och för att undvika att gymnasiet och grundskolan slutar samma dag (vilket t.ex. polis och socialförvaltning ser som väldigt viktigt) så måste 2 maj bli en skoldag i år. Olika år har ju olika många ”klämdagar” och ibland går det inte att frigöra eleverna från undervisning alla dessa dagar. ”Klämdagen” vid kristihimmelfärdshelgen är däremot en ledig dag.

Skolinspektionens enkät

Nu är Skolinspektionens enkät till vårdnadshavare här. Enkäten är en del av Skolinspektionens granskning av Värnamo kommuns skolor.

Lösenordet till enkäten skickar skolan ut.

Länk till enkäten hittar du här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolinspektionen granskar Värnamo kommun under hösten 2014

Under hösten 2014 kommer Skolinspektionen att, inom ramen för sin regelbundna tillsyn, granska Värnamo kommuns förskolor, skolor och fritidshem. En första information om granskningen ges i ett brev från Skolinspektionens generaldirektör och som är ställt direkt till huvudmannen. Brevet kan läsas i sin helhet via denna länk.PDF (pdf, 157.1 kB)

Som en första förberedelse till inspektion kommer enkäter att skickas ut vårdnadshavare till barn i förskoleklass och grundskolan, till elever i årskurs 5 och 9 , samt år 2 på gymnasiet och till pedagogisk personal i grundskolan och gymnasiet. När det blir dags för dessa enkäter återkommer Skolinspektionen med mer information.

Flytt till "gamla tingshuset"

Barn- och utbildningskansliet har flyttat från stadshuset till "gamla tingshuset"Besöksadress: Kyrktorget, Värnamo.

Information till vårdnadshavare med barn födda 2008

Värnamo Kommun erbjuder ditt barn plats i förskoleklass det året det fyller 6 år. Verksamheten börjar i augusti och pågår under läsåret 2014-2015. Mer information.


 • Anmäl dig till kurser om studie- och yrkesvägledning
  Kurserna ska stärka kvalitén i studie- och yrkesvägledningen och vänder sig till studie- och yrkesvägledare, lärare, rektorer och övrig skolpersonal. Sista anmälningsdag är den 15 maj. Läs mer och anmäl dig.
  Läs mer
 • Slutsatser om ökande skillnader mellan skolor
  Skolverket får idag många frågor om likvärdighet i skolan. Våra analyser visar på kraftigt ökande skillnader i kunskapsresultat mellan skolor och även en ökad uppdelning av elever mellan skolor utifrån elevernas familjebakgrund.
  Läs mer
 • Broschyr om grundsärskolan till vårdnadshavare
  Vem kan gå i grundsärskolan, vilka ämnen läser man och hur påverkas barnets framtid? Dessa och andra frågor besvarar broschyren "Grundsärskolan är till för ditt barn". Broschyren riktar sig till vårdnadshavare.
  Läs mer
 • Förtydligande om personalstatistik
  Skolverket har nu valt att ta bort statistiken om pedagogisk högskoleexamen i databasen SIRIS för de grundskolor som har tillstånd från Skolinspektionen att bedriva undervisning på engelska. I anslutning till statistiken finns också en beskrivning av uppgifterna.
  Läs mer
 • Skolverkets nyhetsbrev ute nu
  Nyanlända elever, undervisa om romsk kultur och lärare nöjda med nationella prov‏
  Läs mer

VECKANS MATSEDEL

SJUKNA

Frånvaroanmälan via talsvar:

0370 -37 79 80


OBS. Man måste göra en anmälan varje dag som eleven är frånvarande.Glömt lösenord till Fronter eller Dexter?
Om du som förälder eller personal har glömt lösenordet till våra webbsystem kan du gå in på http://dexter.varnamo.selänk till annan webbplats och välja "Glömt lösenord" så får du ett nytt lösenord till din folkbokföringsadress. Fronter hittar du på http://fronter.com/ggvlänk till annan webbplats men det är genom Dexter du kan få nytt lösenord till båda systemen.

  Dexter
Användarnamn
Lösenord
 
  Fronter
Användarnamn
Lösenord
 
Blanketter
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Föräldrainformation Dans (1).pdf
PDF Ledighetsansökan elev.pdf