Värnamo kommun
Sidan uppdaterad:
2014-10-20
Uppdaterad av:
Bors skola

Bors skola

Nyheter från skolan

Inga brister på Bor skola

Skolinspektionens tillsyn av kommunens skolor närmar sig nu slutet. Tillsynen har inriktats mot tre huvudområden: Elevernas utveckling mot målen, ledning och utveckling av utbildningen samt enskild elevs rätt. I Skolinspektionens beslut om Bor skola konstateras att: ”vid tillsynen inte framkommit annat än att skolenheten uppfyller författningarnas krav inom de områden som granskats”. Att det finns utvecklingsområden även på Bor skola är vi naturligtvis medvetna om och ett förbättringsarbete pågår ständigt. Men det är ändå med viss stolthet vi tar emot Skolinspektionens beslut,PDF (pdf, 954 kB) som visar att vi är på rätt väg.

Svante Leo

Rektor


 • Lärare utan legitimation behöver inte sägas upp
  Skolan måste inte säga upp lärare som väntar på legitimation eller examen. Vi får idag många frågor från oroliga tillsvidareanställda lärare som berättar att deras arbetsgivare tolkar reglerna som att de måste säga upp dem när övergångsreglerna upphör den 1 juli 2015. Det finns inga sådana krav i reglerna för lärarlegitimation. Det finns möjligheter i reglerna att behålla olegitimerade lärare i väntan på att de får sin legitimation om rektorer och huvudmän finner det lämpligt.
  Läs mer
 • Två av tre yrkeselever får examen
  Andelen gymnasieelever som fick en yrkesexamen minskade jämfört med andelen elever som fick slutbetyg från ett yrkesförberedande program i den gamla gymnasieskolan. Det visar ny betygsstatistik från Skolverket.
  Läs mer
 • Så kan du ge stöd
  I det nya stödmaterialet kan du läsa om hela processen och ta del av konkreta exempel på extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.
  Läs mer
 • 4 500 sjätteklassare kan inte simma
  Fem procent av eleverna i årskurs 6 når inte upp till kravet att kunna simma 200 meter varav 50 meter på rygg. Brist på undervisningstid och dålig tillgång till simhallar är orsaker som lärare lyfter fram i en ny undersökning från Skolverket.
  Läs mer
 • Nästan 12 000 karriärtjänster runt om i landet
  Så många lärare med karriärtjänster betalar Skolverket ut statsbidrag för under hösten 2014. Statistiken finns även nedbruten per kommun och enskild skola.
  Läs mer

VECKANS MATSEDEL

SJUKNA

Frånvaroanmälan via talsvar:

0370 -37 79 80OBS. Man måste göra en anmälan varje dag som eleven är frånvarande.Glömt lösenord till Fronter eller Dexter?
Om du som förälder eller personal har glömt lösenordet till våra webbsystem kan du gå in på http://dexter.varnamo.selänk till annan webbplats och välja "Glömt lösenord" så får du ett nytt lösenord till din folkbokföringsadress. Fronter hittar du på http://fronter.com/ggvlänk till annan webbplats men det är genom Dexter du kan få nytt lösenord till båda systemen.

  Dexter
Användarnamn
Lösenord
 
  Fronter
Användarnamn
Lösenord
 
  Personal
Blanketter
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Beslut Bor skola Värnamo kommun.pdf
PDF Föräldrainformation Dans (1).pdf
PDF Ledighetsansökan elev.pdf