Värnamo kommun
Sidan uppdaterad:
2015-04-15
Uppdaterad av:
Bors skola

Bors skola

Nyheter från Bors skola

Information om språkval.

Vårdnadshavare till blivande åk 7 är välkomna till Bors skola för information om språkval.

Vi träffas i matsalen onsdag den 1 april kl 18.00.

Språklärare, Studie- och yrkesvägledare och rektor finns på plats.

Välkommen!


Inga brister på Bor skola
Skolinspektionens tillsyn av kommunens skolor närmar sig nu slutet. Tillsynen har inriktats mot tre huvudområden: Elevernas utveckling mot målen, ledning och utveckling av utbildningen samt enskild elevs rätt. I Skolinspektionens beslut om Bor skola konstateras att: ”vid tillsynen inte framkommit annat än att skolenheten uppfyller författningarnas krav inom de områden som granskats”. Att det finns utvecklingsområden även på Bor skola är vi naturligtvis medvetna om och ett förbättringsarbete pågår ständigt. Men det är ändå med viss stolthet vi tar emot Skolinspektionens beslut,PDF som visar att vi är på rätt väg.

Svante Leo, Rektor


Nyheter från
Barn- och utbildningsförvaltningenNyheter från Skolverket

 • En av tre lärare är obehörig
  Var tredje lärare saknar behörighet i de ämnen de undervisar i. Det visar ny statistik från Skolverket. Du som är lärare kan få behörighet att undervisa i fler ämnen med Lärarlyftets kurser. Det finns platser kvar att söka, trots att ansökningstiden löpt ut.
  Läs mer
 • Sök bidrag för mer undervisningstid för nyanlända
  Bidraget är till för huvudmän, som har nyanlända elever i årskurs 1-9, och som deltar i försöksverksamheten. Syftet är att nyanlända elever ska få mer tid till undervisning i svenska eller svenska som andraspråk. Undervisningen ska stärka elevernas kunskaper i svenska språket.
  Läs mer
 • Handledning gav skolorna ett lyft
  Bättre samarbete, höjd kvalitet på undervisningen och ökad medvetenhet om språkets betydelse för lärandet i alla ämnen. Det är några av effekterna på de skolor som under tre år deltog i Skolverkets projekt för skolor i utanförskapsområden.
  Läs mer

VECKANS MATSEDEL

SJUKNA

Frånvaroanmälan via talsvar:

0370 -37 79 80OBS. Man måste göra en anmälan varje dag som eleven är frånvarande.Glömt lösenord till Fronter eller Dexter?
Om du som förälder eller personal har glömt lösenordet till våra webbsystem kan du gå in på http://dexter.varnamo.se/länk till annan webbplats och välja "Glömt lösenord" så får du ett nytt lösenord till din folkbokföringsadress. Fronter hittar du på http://fronter.com/ggvlänk till annan webbplats men det är genom Dexter du kan få nytt lösenord till båda systemen.

  Dexter
Användarnamn
Lösenord
 
  Fronter
Användarnamn
Lösenord
 
  Personal
Blanketter
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Beslut Bor skola Värnamo kommun.pdf
PDF Föräldrainformation Dans (1).pdf
PDF Ledighetsansökan elev.pdf