Värnamo kommun
Sidan uppdaterad:
2015-01-07
Uppdaterad av:
Bors skola

Bors skola

Nyheter från skolan

Inga brister på Bor skola

Skolinspektionens tillsyn av kommunens skolor närmar sig nu slutet. Tillsynen har inriktats mot tre huvudområden: Elevernas utveckling mot målen, ledning och utveckling av utbildningen samt enskild elevs rätt. I Skolinspektionens beslut om Bor skola konstateras att: ”vid tillsynen inte framkommit annat än att skolenheten uppfyller författningarnas krav inom de områden som granskats”. Att det finns utvecklingsområden även på Bor skola är vi naturligtvis medvetna om och ett förbättringsarbete pågår ständigt. Men det är ändå med viss stolthet vi tar emot Skolinspektionens beslut,PDF som visar att vi är på rätt väg.

Svante Leo

Rektor


 • Nyanlända elevers skolframgång – nya filmer
  Har ni nyanlända elever i er kommun? Se våra nya filmer och hitta inspiration för hur ni kan arbeta för elevernas skolframgång. Lyssna på forskare och hör hur olika skolor arbetar.
  Läs mer
 • Anmäl dig till gymnasiekonferens i Skellefteå
  Bli inspirerad av forskare, föreläsare och dela erfarenheter med kollegor från hela Sverige på vår gymnasiekonferens. Konferensinnehållet är varierat med både föreläsningar och gruppdiskussioner. Läs mer och anmäl dig senast den 4 februari 2015. Konferensen anordnas den 18 februari 2015 i Skellefteå och vänder sig till gymnasielärare som undervisar i naturvetenskapliga ämnen och teknik samt skolledare.
  Läs mer
 • Så kan du motverka kränkningar
  Inget barn ska behöva ligga sömnlöst över den kommande skoldagen. Du som jobbar i skolan är viktig för att alla elever ska känna sig trygga. Ta del av vårt nya stödmaterial och få kunskap och bli inspirerad i arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
  Läs mer
 • Krav på snabbare stöd till elever
  Det är viktigt att tidigt fånga upp elever som riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås samtidigt som lärare får mer tid till undervisning. Titta på Skolverkets informationsfilm och lär dig mer om stöd och särskilt stöd och vilka krav som finns.
  Läs mer
 • Genomsnittlig betygspoäng korrigerad
  Statistik om gymnasieskolans genomsnittliga betygspoäng våren 2014 har korrigerats. Det har visat sig att uppgiften som publicerades i betygsstatistiken den 18 december 2014 var felaktigt beräknad. Statistiken har korrigerats på skolverket.se och i databasen SIRIS.
  Läs mer

VECKANS MATSEDEL

SJUKNA

Frånvaroanmälan via talsvar:

0370 -37 79 80OBS. Man måste göra en anmälan varje dag som eleven är frånvarande.Glömt lösenord till Fronter eller Dexter?
Om du som förälder eller personal har glömt lösenordet till våra webbsystem kan du gå in på http://dexter.varnamo.selänk till annan webbplats och välja "Glömt lösenord" så får du ett nytt lösenord till din folkbokföringsadress. Fronter hittar du på http://fronter.com/ggvlänk till annan webbplats men det är genom Dexter du kan få nytt lösenord till båda systemen.

  Dexter
Användarnamn
Lösenord
 
  Fronter
Användarnamn
Lösenord
 
  Personal
Blanketter
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Beslut Bor skola Värnamo kommun.pdf
PDF Föräldrainformation Dans (1).pdf
PDF Ledighetsansökan elev.pdf