Värnamo kommun
Sidan uppdaterad:
2012-05-21
Uppdaterad av:

Föräldrar fritidshem
Jag känner mig trygg med att mitt barn är på fritidshemmet/fritidsklubben *

Mitt barn har kamrater på fritidshemmet/fritidsklubben  *

Jag blir väl bemött av personalen på fritidshemmet/fritidsklubben *

Verksamheten på fritidshemmet/fritidsklubben är variationsrik *

Mitt barn har möjlighet till återhämtning/rekreation på fritidshemmet/fritidsklubben *

Fritidshemmet/fritidsklubben är bra på att utnyttja sin närmiljö  *

Verksamheten på fritidshemmet/fritidsklubben är utvecklande för mitt barn  *

Mitt barn får möjlighet att påverka verksamheten på fritidshemmet/fritidsklubben *

Jag känner i stora drag till fritidshemmets/fritidsklubbens mål med verksamheten  *

Jag är nöjd med den information jag får om fritidshemmets/fritidsklubbens verksamhet *

Jag erbjuds utvecklingssamtal på fritidshemmet/fritidsklubben *

Jag har möjlighet att komma med synpunkter på fritidshemmets/fritidsklubbens verksamhet *

Lokalerna är ändamålsenliga för fritidshemmets/fritidsklubbens verksamhet  *

Fritidshemmet/fritidsklubben har tillräckliga resurser för att utföra sitt uppdrag *