Värnamo kommun
Bilder på förskolebarn, skolbarn och studenter

Utbildning & barnomsorg

Mål och vision för verksamheten

Barn- och utbildningsnämndens vision för alla dess verksamheter är att varje barn och elev ska med lust och glädje uppleva meningsfullhet och framgång i det dagliga arbetet. Barnens och elevernas behov av kunskaper, färdigheter, omtanke och trivsel ska uppfyllas och deras förväntningar om möjligt överträffas.

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunala verksamheter inom skola och barnomsorg.

Vuxenutbildning finns för dig som vill lära dig något nytt eller för att bli bättre på det som du redan kan i syfte att öka din konkurrenskraft på arbetsmarknaden och/eller erhålla grundskole- eller gymnasiekompetens för att kunna studera vidare.