Värnamo kommun
Bilder på förskolebarn, skolbarn och studenter
Utbildning & barnomsorg

Nyheter från barn- och utbildningsförvaltningen

Fråga: Varför lägger ni studiedagarna på dagar efter lov och på klämdagar?

Svar: När vi lägger ut studiedagarna så gör vi det med hänsyn till det som ska göras på studiedagarna i första hand. För eleverna är det skolfria dagar men för personalen är det kompetensutveckling och kvalitetsarbete som står på schemat. I vårt systematiska kvalitetsarbete har vi lagt ut studiedagar i samband med höstlovet och sportlovet, eftersom våra avstämningsperioder i kvalitetsarbetet börjar och slutar där. Detta kommer vi dock att se över till nästa läsår eftersom vi fått flera synpunkter på detta.

När det gäller klämdagen 2 maj, så handlar det om att vi måste lägga ut minst 178 skoldagar under ett läsår enligt skollagen och för att undvika att gymnasiet och grundskolan slutar samma dag (vilket t.ex. polis och socialförvaltning ser som väldigt viktigt) så måste 2 maj bli en skoldag i år. Olika år har ju olika många ”klämdagar” och ibland går det inte att frigöra eleverna från undervisning alla dessa dagar. ”Klämdagen” vid kristihimmelfärdshelgen är däremot en ledig dag.

Skolinspektionens enkät

Nu är Skolinspektionens enkät till vårdnadshavare här. Enkäten är en del av Skolinspektionens granskning av Värnamo kommuns skolor.

Lösenordet till enkäten skickar skolan ut.

Länk till enkäten hittar du här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolinspektionen granskar Värnamo kommun under hösten 2014

Under hösten 2014 kommer Skolinspektionen att, inom ramen för sin regelbundna tillsyn, granska Värnamo kommuns förskolor, skolor och fritidshem. En första information om granskningen ges i ett brev från Skolinspektionens generaldirektör och som är ställt direkt till huvudmannen. Brevet kan läsas i sin helhet via denna länk.PDF (pdf, 157.1 kB)

Som en första förberedelse till inspektion kommer enkäter att skickas ut vårdnadshavare till barn i förskoleklass och grundskolan, till elever i årskurs 5 och 9 , samt år 2 på gymnasiet och till pedagogisk personal i grundskolan och gymnasiet. När det blir dags för dessa enkäter återkommer Skolinspektionen med mer information.

Flytt till "gamla tingshuset"

Barn- och utbildningskansliet har flyttat från stadshuset till "gamla tingshuset"Besöksadress: Kyrktorget, Värnamo.

Information till vårdnadshavare med barn födda 2008

Värnamo Kommun erbjuder ditt barn plats i förskoleklass det året det fyller 6 år. Verksamheten börjar i augusti och pågår under läsåret 2014-2015. Mer information.


Mål och vision för verksamheten

Barn- och utbildningsnämndens vision för alla dess verksamheter är att varje barn och elev ska med lust och glädje uppleva meningsfullhet och framgång i det dagliga arbetet. Barnens och elevernas behov av kunskaper, färdigheter, omtanke och trivsel ska uppfyllas och deras förväntningar om möjligt överträffas.

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunala verksamheter inom skola och barnomsorg.

Vuxenutbildning finns för dig som vill lära dig något nytt eller för att bli bättre på det som du redan kan i syfte att öka din konkurrenskraft på arbetsmarknaden och/eller erhålla grundskole- eller gymnasiekompetens för att kunna studera vidare.

Besöksadressen till barn-och utbildningskansliet är:

Stadshuset Värnamo

Utbildning & Barnomsorg

Utbildning och barnomsorg
Värnamo kommun
331 83 Värnamo
0370-37 70 00 (växel)

Tobias Haglund 0370-37 72 31 (exp)
Lena Karlsson 0370-37 72 34 (exp)
Fax: 0370-37 72 62
E-post: barn-och-utbildning@varnamo.se

 

Aktuellt på våra skolor
Barnomsorg
Blanketter
Försäkring
Läsårstider
Matsedlar
Tyck till!
Läs ditt barns omdöme i Fronter
Fronterinloggning
Användarnamn
Lösenord
 
Dexterinloggning
Användarnamn
Lösenord