Värnamo kommun
Bilder på förskolebarn, skolbarn och studenter

UTBILDNING & BARNOMSORG

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunala verksamheter inom skola och barnomsorg. Från förskola för de minsta till vuxenutbildning.

Vår vision är att varje barn och elev, med lust och glädje, ska uppleva meningsfullhet och framgång i det dagliga arbetet. Barnens och elevernas behov av kunskaper, färdigheter, omtanke och trivsel ska uppfyllas och deras förväntningar om möjligt överträffas.


Nyheter

  • 2015-05-04
    Avgiftskontroll barnomsorg 2013
    I dagarna påbörjar Värnamo kommun utskicket av fakturor till de hushåll som visat sig ha debiterats för låg avgift för barnomsorgen 2013 och återbetalning till de hushåll som betalat för hög barnomsorgsavgift under 2013. Detta kommer ske successivt till berörda hushåll under våren.


Kontakta oss

Barn- och utbildningsförvaltningen
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Besöksadress
Tingshuset, Värnamo

tel 0370-37 72 25 (exp)
tel 0370-37 70 00 (växel)


barn-och-utbildning@varnamo.se

Aktuellt på våra skolor
Läsårstider
Matsedlar
Blanketter
Tyck till!