E-böcker

E-böcker / e-ljudböcker

Vad är en e-bok?

En e-bok är en bok som har överförts till elektronisk format så att du kan läsa texten direkt på din dator, surfplatta, smartphone eller på en särskild läsplatta.

 • Du söker upp och  lånar e-böcker direkt i bibliotekets mediekatalog. 
 • Enklast läser du e-böcker i en surfplatta eller i en smartphone.
  Det är gratis att låna e-böcker. 
 • Du kan låna max 3 e-böcker/e-ljudböcker i veckan. 
 • Du behöver bibliotekets lånekort och en pinkod för att kunna logga in i mediekatalogen och låna e-boken. 
 • När e-boken laddats ned finns den tillgänglig att läsa i ditt läsprogram i 28 dagar.
 • Du kan även se vilka e-böcker du lånat genom att logga in på Mina Sidor | Mina Lån i Mediekatalogen.
 • Du behöver inte lämna tillbaka e-boken, den upphör automatiskt att fungera när lånetiden går ut.
 • E-boken/eljudboken kan inte återlämnas innan lånetiden gått ut. Filen ligger dock kvar i ditt läsprogram tills du raderar den.
 • Vill du låna om e-boken efter 28 dagar gör du ett nytt lån. 
 • E-böcker kan inte skrivas ut.
 • Nya böcker tillkommer kontinuerligt.
 • e-böcker för lån på bibliotek är krypterade, och om man vill ladda ner dem måste de läsas med en programvara som klarar detta.

Vad är en e-ljudbok?

En e-ljudbok kan du kan lyssna på strömmande via Internet.

 • Du måste vara ansluten till internet när du lyssnar på boken.
 • Ljudboksfilerna sparas inte ned till hårddisken. 
 • Det är gratis att lyssna på e-ljudböcker. 
 • Lånetiden är 28 dagar.
 • Du behöver inte lämmna tillbaka e-ljudboken. Länken till E-ljudboken upphör automatiskt att fungera när lånetiden går ut. 
 • Du kan låna max 3 e-ljudböcker i veckan. 
 • Du behöver bibliotekets lånekort och en pinkod för att kunna logga in i mediekatalogen och lyssna på e-ljudboken.
 • För att kunna lyssna på  e-ljudböcker från Elib behöver din webbläsare stödja Adobe Flash. 
 • Det format som används för att lyssna på e-ljudböcker via bibliotekets mediekatalog är Ljudbok Flash.
 • Det går att lyssna på e-ljudböcker på mobila enheter

Gör så här för att lyssna på en e-ljudbokPDF

Granskad 2017-06-13
av Åsa Ekblad

Skriv ut