Renhållning och snöröjning

Hjälp oss att hålla kommunen välskött genom att slänga ditt eget skräp i papperskorg eller återvinning och kontakta oss när du ser något som behöver åtgärdas.

Renhållning

Gator, gångstråk och parker i centrum rensas från skräp minst två gånger i veckan året om.

Varje vår sopas gatorna rena från vinterns sandning. Trottoarer utanför fastigheter skall då sopas av fastighetsägaren så att sopmaskinen kan få med sig gruset.

Snöröjning

Vår målsättning är att de mest trafikerade gatorna och gång- och cykelstråken ska vara röjda före morgonrusningen. Vi plogar först större trafikleder och gång- och cykelvägar.

Du underlättar arbetet för oss genom att respektera parkeringsbestämmelser och så långt som möjligt lämna företräde åt våra arbetsfordon.

Granskad 2017-03-28
av Annette Petersson

Skriv ut