Buss, tåg, båt och flyg

Värnamo har bra förbindelser för tåg- och busstrafik. Järnvägslinjerna Göteborg-Kalmar och Halmstad-Nässjö tar dig till Malmö, Stockholm eller residensstaden Jönköping och det går regionalbussar till våra grannkommuner. Stadsbusstrafiken planeras att utökas kraftigt under 2017.

Läs mer: Klimatsmart stadsbusstrafik.

Buss och tåg

Fjärrtågen körs av SJ. Busstrafiken sköts av Jönköpings länstrafik och den regionala tågtrafiken sköts av Krösatågen, som är ett samarbete mellan länstrafikbolagen i Sydsverige.

Båt

I Värnamo finns flera sjöar och vattendrag lämpliga för mindre fritidsbåtar. Länsstyrelsen utfärdar sjötrafikföreskrifter med regler för sjötrafiken. I Värnamo kommun gäller följande:

  • Högst fem knops fart i Storån, i Lagan nedströms Åbron och i Vidösterns norra ände.
  • Vattenskotrar är inte tillåtna någonstans.

Se Visit Värnamos webbplats för mer information eller kontakta Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Flyg

I Värnamo kommun finns ingen reguljär flygplats. De närmaste reguljära flygplatserna är Växjö Småland Airport, Jönköping Airport, Halmstad City Airport och Göteborg Landvetter Airport. Värnamo flygklubb håller till på det militära flygfältet Hagshult.

Granskad 2017-08-09
av Ingela Zander

Skriv ut