Buss, tåg, båt och flyg

Värnamo är väl försörjt med tåg- och bussförbindelser. Järnvägslinjerna Göteborg-Kalmar och Halmstad-Nässjö ger goda förbindelser med Malmö, Stockholm och residensstaden Jönköping medan grannkommunerna har täta regionalbussturer. Stadsbusstrafiken planeras att utökas kraftigt under 2017.

Buss och tåg

Fjärrtågen körs av SJ. Busstrafiken sköts av Jönköpings länstrafik och den regionala tågtrafiken sköts av Krösatågen, som är ett samarbete mellan länstrafikbolagen i Sydsverige.

Båt

I Värnamo finns flera sjöar och vattendrag lämpliga för mindre fritidsbåtar. Länsstyrelsen utfärdar sjötrafikföreskrifter med regler för sjötrafiken. I Värnamo kommun gäller följande:

  • Högst fem knops fart i Storån, i Lagan nedströms Åbron och i Vidösterns norra ände.
  • Vattenskotrar är inte tillåtna någonstans.

Kontakta Länsstyrelsen i Jönköpings län och se även Värnamo turistbyrå webbplats för mer information. Se länkar i högra spalten.

Flyg

I Värnamo kommun finns ingen reguljär flygplats. De närmaste reguljära flygplatserna är Växjö Småland Airport, Jönköping Airport, Halmstad City Airport och Göteborg Landvetter Airport. Värnamo flygklubb håller till på det militära flygfältet Hagshult.

Granskad 2016-11-24
av Anita Johansson

Skriv ut