Värnamo kommun
Sidan uppdaterad:
2016-01-04
Uppdaterad av:
Du är här:

Tyck till!

Vi tycker det är viktigt att få veta vad du som kommuninvånare tycker om vår verksamhet och service. Har du synpunkter - negativa eller positiva - så skicka dem till oss.

Alla synpunkter registreras och hanteras av den förvaltning som har ansvar för den verksamhet det gäller.
Om du uppger namn och adress så får du besked om vad som händer med anledning av dina synpunkter. Du kan självklart vara anonym men då kan vi inte ta kontakt med dig och berätta hur vi hanterar ärendet.

Vilken verksamhet gäller det?

Skola, barnomsorg
Äldre- och funktionshinderomsorg
Socialtjänst - ekonomiskt bistånd, missbruk, barn, familj
Arbetsmarknadsfrågor
Medborgarärenden
Boende, miljö
Kultur
Fritid / Fritidsgårdar
Fritidsanläggningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Avfall, återvinninglänk till annan webbplats
Felanmälan gator, VAlänk till annan webbplats
Övrigt/Vet inte
Räddningstjänsten

 

Mer information
Offentlighetsprincipen
Klagomål och synpunkter som registreras blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär att få se en allmän handling är vi som myndighet skyldig att efter sekretessprövning skyndsamt och i läsbar form tillhandahålla den.

PuL (Personuppgiftslagen)
När du skickar in synpunkten/klagomålet godkänner du att vi behandlar dina uppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (SFS 1998:204).