Värnamo kommun
Sidan uppdaterad:
2015-12-09
Uppdaterad av:

Bostad med särskild service för vuxna

Bostad med särskild service är en insats enligt LSS. Gruppbostad och servicebostad är exempel på sådana bostäder. Insatsen är behovsprövad. LSS-handläggaren ansvarar för utredning, bedömning av behovet och beslut om insatsen.

I en traditionell gruppbostadslägenhet kommer man från lägenheten direkt ut i gemensamhetsdelen. I en gruppbostad av trapphusmodell ligger lägenheterna som ingår i gruppbostaden fristående från gemensamhetsdelen.

Servicebostad är ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och fast anställd personal. Det är en mellanform mellan ett helt självständigt boende och en lägenhet i gruppbostad.

I Värnamo kommun finns gruppbostäder både i villor och i flerfamiljshus. De flesta ligger i Värnamo tätort, men det finns även i Horda och Rydaholm.

Mer information

Kontakt:
LSS-handläggare
0370-37 70 85 kl. 9-12,
övrig tid 0370-37 70 00 vx.

Blankett för ansökan

Hantering av brukares privata medelöppnas i nytt fönster