Värnamo kommun
Sidan uppdaterad:
2013-11-18
Uppdaterad av:
Fonder
Värnamo kommuns sociala samfond

Ändamål
Målgruppen för utdelning är enligt stadgarna behövande inom Värnamo kommun. Medel får dock inte delas ut för att täcka behov som ska tillgodoses med utdebiterade medel.

Johannes och Anna Nothins minnesfond

Ändamål
Fondmedel kan beviljas för att lämna stöd till sjuka och behövande inom Värnamo stad. Medel får dock inte delas ut för att täcka behov som ska tillgodoses med utdebiterade medel.

Ansökan
Du ansöker genom att skriva ett brev där du talar om till vilket ändamål du söker. Beskriv också din ekonomiska situation - inkomst och förmögenhet. Skriv också om du har sökt från andra fonder.

Ansökan skickas till Omsorgsnämnden, 331 83 Värnamo.
Ansökningarna behandlas en gång om året. Senaste ansökningsdag är den 31 mars och omsorgsnämnden tar beslut i slutet av maj.

Mer information

Har du frågor så hör av dig till omsorgsförvaltningens ekonom tel. 0370-37 74 77

Tänk också på möjligheten att söka pengar hos Arvsfondenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster