Värnamo kommun
Sidan uppdaterad:
2016-03-15
Uppdaterad av:

Äldre

Ledstjärnan för äldreomsorgen ska vara respekt och omtanke om den enskilde. Den enskildes rätt till självbestämmande, delaktighet, integritet och trygghet är grundvalen i verksamheten.

Vi har ett rehabiliterande synsätt, vilket innebär att vi försöker stärka människans förmåga att leva ett så självständigt liv som möjligt.

I Värnamo kommun ska äldre...  

  • kunna leva ett aktivt liv, ha inflytande i samhället och över sin vardag
  • kunna leva och åldras i trygghet med bibehållet oberoende
  • bemötas med respekt
  • ha tillgång till god vård och omsorg

Under rubrikerna till vänster kan du se vilka olika typer av stöd du kan få från kommunen, 

Via länken Öppna jämförelser till höger kan du se resultat från hemtjänsten och särskilt boende i jämförelse med övriga kommuner i Sverige samt rikssnitten.

I Socialstyrelsens äldreguide kan du se vad de äldre i Värnamo kommun som har hemtjänst respektive bor på särskilt boende tycker om de olika äldreboendena och hemtjänstarbetslagen.

Lokal värdighetsgaranti


Värnamo kommun har infört lokal värdighetsgaranti för att tydliggöra värdegrunden och för att beskriva vad du kan förvänta dig av äldreomsorgen.
 
Garantin gäller individuellt beslutade insatser (hemtjänst och särskilt boende) och allmänt riktade insatser (dagcentralsverksamhet) enligt Socialtjänstlagen (SoL). Ditt ärende behandlas lika oavsett var i kommunen du bor och oavsett vem som handlägger ärendet.

Lokal värdighetsgaranti för dig som har hemtjänstPDF
Lokal värdighetsgaranti för dig som bor i särskilt boendePDF

Mer information

Sektionschef
Sofie Starby, 0370-37 79 22

Biståndshandläggare
0370-37 70 85 kl. 9-12,
övrig tid 0370-37 70 00 vx.

Kommunala pensionärsrådet
öppnas i nytt fönster
Väntjänst

Externa länkar:
Socialstyrelsens äldreguide
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Öppna jämförelserlänk till annan webbplats
Tandvårdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Trygghet för äldrelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tyck till!