Trygg och säker

Räddningstjänsten arbetar för att öka skyddet mot olyckor för dem som bor, verkar och vistas i kommunen. Vi arbetar förebyggande genom att ge råd, anvisningar och göra tillsyn av verksamheter. Utbildningar erbjuds till enskilda, företag och föreningar. Säkerhetsutrustning finns för utlåning på räddningsstationen. 

Under Trygghetsservice har vi samlat information om Fixartjänsten och installation och support av trygghetslarm.

Granskad 2017-01-01
av Ingela Zander

Skriv ut