Rehabilitering

Värnamo kommun erbjuder rehabiliterande insatser för dig som bor i kommunens särskilda boenden eller i eget boende. Även anhöriga kan få råd och stöd.

Rehabenheten

Rehabenheten ansvarar för utprovning och förskrivning av individuella hjälpmedel, t.ex. rollator och rullstol.
När du inte längre använder eller behöver ditt hjälpmedel lämnar du tillbaka det till Värnamo kommuns rehabförråd på Östboskolan.

Hjälpmedel

På Tema Hjälpmedel på Vårdguidens webbplats finns mer information om olika hjälpmedel och hur det går till att prova ut dem.

Vissa hjälpmedel får du får köpa själv, de är så kallade egenansvarsprodukter.

Granskad 2016-11-24
av Anita Johansson

Skriv ut