Ensamkommande barn

Verksamhetsområdet EKB (ensamkommande barn) består idag av fem delar; Bryggan, Bron, Östboskolan, Slussen och Norrhamra Bor. Det bor idag ett 100-tal  ungdomar på boendena. Verksamheterna är bemannade dygnet runt. 

Vid placeringstillfället är ungdomarna 15-17 år gamla och kan sedan stanna kvar i verksamheten till dess att de fyller 21 år.

Slussen är en utslussverksamhet med träningslägenheter. På Slussen bor de ungdomar som fått permanent uppehållstillstånd i egna lägenheter och man har eget ansvar för till exempel inköp och matlagning.

Ungdomarna går i skolan i Värnamo och på fritiden utövar de olika sporter eller har annan meningsfull sysselsättning.

1 januari 2014 trädde en ny lagstiftning i kraft som ger Migrationsverket rätt att placera barn och ungdomar utöver gällande avtal. Det innebär att vaje kommun måste ta emot ensamkommande barn och ungdomar som anvisas av Migrationsverket.

Granskad 2017-02-10
av Ingela Zander

Skriv ut