Värnamo kommun
Sidan uppdaterad:
2011-12-14
Uppdaterad av:
2011-12-14
Framtidens ledarskap
Värnamo kommun vill stärka sina chefer i rollen som ledare och genomför därför hösten 2011 - våren 2012 ett ledarutvecklingsprogram. 80 chefer har nu, uppdelade i åtta grupper, påbörjat programmet som omfattar totalt elva dagar.
Syftet med ledarutvecklingsprogrammet är att ge cheferna förutsättningar att utveckla sitt ledarskap och målet är bland annat att komma fram till gemensamma ledarvärderingar.

Programmet förväntas ge bestående effekter på utövandet av ledarskapet i vardagen och kunskap om att leda medarbetare i grupp, att leda och utveckla individer samt att utveckla medarbetarskapet.

- Att vara chef och medarbetare i en kommun är ett utmanande och komplext uppdrag i en verksamhet präglad av stark förändring,  säger Gunilla Jäghagen, vikarierande personalchef .  - Detta förutsätter chefer och ledare som har förmågan att leda och hantera förändring som en del av det vardagliga arbetet.  

Gruppernas sammansättning ger deltagarna chansen att lära sig mer om andra delar av kommunens omfattande verksamhet, eftersom deltagarna är blandade från olika förvaltningar.

Kommunledningen diskuterar bl.a. ledarens betydelse och nyckelroll i Värnamo kommun, ledarskapets moraliska dimensioner, framtidens ledarskap och Värnamo kommun som en tillväxtkommun 2020 tillsammans med deltagarna.

- Resultatet av den utvärdering som nyligen gjorts, visar att deltagarna till mycket stor del är nöjda med innehållet och genomförandet säger Gunilla Jäghagen. - Man upplever det positivt att få tid att lära känna varandra och att alla får möjlighet att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Utgångspunkten har varit de deltagande chefernas verkliga arbetssituation, vilket ger cheferna en ökad insikt om sig själva som ledare.

- Något som särskilt uppskattas av deltagarna är att kommunchef och ledande politiker inleder första dagen och berättar om sin syn på ledarskap och kommunens utveckling i stort, berättar Gunilla.

 

 

 

 

Aktuellt