Mark och lokaler

I Värnamo kommun jobbar vi enligt principen att göra det så enkelt som möjligt för intressenter att etablera sig med sin verksamhet i kommunen.
Vår företagslots vägleder intressenten genom hela etablerings­processen i samarbete med mark- och exploaterings­avdelningen.

Kommunen har detaljplanelagd mark för verksamheter i alla kommunens tätorter. Tätorten Värnamo ligger gynnsamt utmed E4-an, väg 27 och kust till kustbanan vilket också återspeglar sig i det stora trycket på verksamhetsytor inom Sydsvenska krysset.

Är du intresserad av att etablera ditt företag i kommunen, är du välkommen att kontakta vår exploateringschef eller företagslots för mer information.

Granskad 2017-01-01
av Ingela Zander

Skriv ut