Värnamo kommun
Sidan uppdaterad:
2015-08-11
Uppdaterad av:
Du är här:

Integrations- och fritidssektionen

Integrations- och fritidssektionen bedriver fritidsgårdsverksamhet i bostadsområdet Vråen samt på Navet i Värnamo centrum. På Navet finns även en omsorgsverksamhet för funktionsnedsatta ungdomar i åldrarna 12-21 år. Dessa ungdomar besöker oss samtliga eftermiddagar måndag — fredag samt vid lov- och studiedagar. Fritidsgårdsverksamhet bedrivs även i ytterområdena Rydaholm, Bor, Bredaryd och Forsheda.  

Integrations- och fritidssektionen stödjer föreningsverksamheten i kommunen med olika former av föreningsbidrag till det samlade föreningslivet inkluderat pensionärs- och handikapporganisationerna. Även bidrag till arrangemang såsom karnevalen, tisdagskvällar med Lyran, nationaldagen, midsommarfirande, knutsdans samt trivseldagar sorterar under integrations- och fritidssektionen.  

Stiftelserna Borgen, Solgården, Forshedabadet samt Folkets Park sorterar under integrations-och fritidssektionen med bidragshantering och tillsyn.

GGVV kommunerna bedriver t o m 2014-03-31  ett ESF (europeiska socialfonden) projekt mot föreningar och arbetslösa invandrare INFRA (Integration genom att Nyttja Föreningslivets Resurser och kontakter för att komma i Arbete). Under denna tid finns Hanna Arvidsson (bitr projektledare) på integrations- och fritidssektionen.

Mer information

Öppettider

Måndag
08.00-18.00

Tisdag- Torsdag
08.00-17.00

Fredag
08.00-16.00