Värnamo kommun
Sidan uppdaterad:
2015-01-28
Uppdaterad av:

Föreningsbidrag

Integrations- och fritidssektionen handhar bidrag till föreningar som bedriver regelbunden verksamhet för barn och unga i Värnamo kommun samt handikapp- och pensionärsföreningar och samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun      

Sidan för bidrag ha gjorts om 2015. För mer information om föreningsbidrag se Kultur&fritid/Bidrag fritid/kultur.

Mer information

Föreningsservice
331 83 Värnamo
Tel 0370-37 73 87, 88
070-240 76 61